25 års valfrihet monteras nu ner

DebattFolkpartietPolitikStöd och omsorg

Valet i höstas var ingen framgång för de fyra rödgrönrosa partierna, men trots det lyckades de ta makten i landet och i många kommuner. Valet blev en tragisk vändpunkt och en början på en reträtt från den utveckling för valfrihet och företagande inom offentligt finansierade verksamheter som har pågått sedan början på 1990-talet.
Den snedvridna debatten om s k vinster i välfärden har gjort det möjligt för den rödgröna regeringen att tillsammans med Vänsterpartiet börja återtåget. Lagen om valfrihetssystem (LOV) som den förra regeringen införde och som tvingar kommunerna att erbjuda bl a äldre möjlighet att välja hemtjänst ska stoppas. Rödgröna kommuner runt om i landet säger upp kontrakt med privata vårdgivare på löpande band, friskolor hindras att etableras, RUT- och ROT-avdrag mer eller mindre avskaffas och det ena efter det andra beslutet för att begränsa valfriheten är under beredande inom regeringskansliet.

Genom min politiska gärning och mina personliga erfarenheter i egenskap av stöd för mina åldrande föräldrar i behov av hemtjänst, har jag den senaste tiden sett hur viktig valfriheten och privata företag är dem och för att utveckla välfärden i kommunerna.

Mina föräldrar har valt ett privat hemtjänstföretag och är mycket nöjda. Skälet till valet av företag var att de kunde erbjuda möjligheten att endast en eller möjligtvis två anställda har besökt hemmet. Det är inget som kommunens hemtjänst kan erbjuda utan där visar alla studier att en äldre kan möta ett stort antal hemtjänstanställda, i några fall upp till 40 nya ansikten under en enda månad.

På studiebesök hos ett annat privat vårdföretag får jag veta att bankerna inte vågar erbjuda det nystartade företaget lån eftersom det politiska läget är så osäkert, att kommunen betalar ut ersättning med flera månaders fördröjning, att handläggarna på kommunen är omöjliga att få tag i för att diskutera viktiga frågor och att företaget tvingas utföra tjänster, bl a matleveranser, som de inte får betalt för eftersom det inte passar in i kommunens regelverk.

I Solna behöll den borgerliga Alliansen med nöd och näppe makten i kommunen. Det innebär en fortsätt rätt till valfrihet och en möjlighet för privata företag att tillsammans med kommunen utveckla Solnas välfärd.

Kompetensnämndens viktigaste uppdrag är att rusta Solnaborna för framtidens arbetsmarknad. Det har under de senaste åren varit ett framgångsrikt arbete. Sedan valet i höstas har det uppdraget blivit alltmer komplicerat eftersom den nuvarande regeringen nu för en politik som försvårar, inte minst kvinnor, att starta och driva företag och gör det dyrare för arbetsgivarna att anställa såväl äldre som ungdomar.

Lars Granath Ledamot (FP) i Kompetensnämnden i Solna

Lars Granath
Ledamot (FP) i Kompetensnämnden i Solna