Alliansen och Bergshamrapartiet överens om budget

FolkpartietPolitikSolna

En överenskommelse har slutits mellan Alliansen i Solna och Bergshamrapartiet inför beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige om verksamhetsplan och budget 2016.

Överenskommelsen har möjliggjorts efter konstruktiv dialog mellan Alliansen och Bergshamrapartiet och resulterar i att kommunstyrelsens förslag rörande verksamhetsplan och budget 2016 innehåller följande fyra delar:

• utreda överdäckning av Bergshamravägen

• identifiera lokalisering och intressent för ett trygghetsboende i Bergshamra

• ta fram en strategi för utveckling av Bergshamraskolan och Kulturskolan i Bergshamra

• undersöka möjligheterna att förlänga säsongen för Svedenbadet och öka nyttjandet av Bergshamra IP

I och med överenskommelsen står det klart att budgetförslaget kommer få stöd av minst 31 av fullmäktiges 61 ledamöter och således har en majoritet bakom sig. Parterna är överens om intentionen att hantera budgetbesluten 2017 och 2018 enligt likartat förfarande.

– Samarbetet om budgethanteringen har varit konstruktivt och säkrar upp att Alliansens budget går igenom. Det gynnar hela Solna inklusive utvecklingen av Bergshamra, säger Alliansens gruppledare gemensamt om överenskommelsen.

– Vi ser att denna överenskommelse gagnar Bergshamra och bergshamrabornas möjlighet att påverka, säger Björn Bränngård, ordförande i Bergshamrapartiet.