Bättre resultat behövs inom vuxenutbildning!

FolkpartietJobbSkola och förskolaSolna

Utbildning leder oftast till ett rikare och mer friare och självständigt liv. Därför är det inte konstigt att det är vi folkpartister som mest värnar om att alla ska få förutsättningar till utbildning, oavsett ifall de vill bli akademiker eller fackexperter. Folkpartiets engagemang är synligt både på nationell nivå med mycket stora reformer och satsningar på skolan och utbildning men det går också att se i länet och i Solna.

Nyligen presenterades en kvalitetsredovisning för Solna stads vuxenutbildning som avser läsåret 2012-2013. Uppföljningen och analysen av Solnas stads upphandlade utbildningsanordnares verksamhet visar att ”kvaliteten utifrån prestation, strukturkapital, process och upplevd kvalitet är tillfredsställande på övergripande nivå. På övergripande nivå uppnås kunskapsmålen och Solnas elever är i stor omfattning nöjda med anordnarnas verksamhet”.

 Men vi i Folkpartiet vill mer. Det finns resultat som är bekymrande i rapporten, främst vad gäller de viktiga ämnena matematik och svenska men även engelska. Rapporten konstaterar att utvecklingen över tid är negativ och läsåret 2012/2013 ligger på ungefär samma låga nivå för dessa ämnen som föregående läsår. Detta betyder att trots olika satsningar så blir det inget trendbrott vad gäller uppnådda kunskapsmål. Det finns naturligtvis många förklaringar till detta och inga lätta lösningar. Vi behöver se närmare på hur vi kan lyfta resultaten inom dessa ämnen.

Jag vill verka för ett särskilt uppdrag till stadens tjänstemän där man tittar närmare på hur vi kan förbättra resultatet i dessa delar. Ifall det är så att vi från Solna stad kan göra några ytterligare riktade satsningar för att bidra till förändringen så ska detta självklart övervägas. Parallellt med arbetet att stärka kvalitén inom vuxenutbildningen ska vi naturligtvis i staden fortsätta de framgångsrika satsningar vi gjort på yrkesvux (yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning) och lärlingsutbildningar för vuxna.

 

Neven Milivojevic. 1.e vice ordförande kompetensnämnden Solna

Neven Milivojevic. 1.e vice ordförande kompetensnämnden Solna