Den blomstertid nu kommer

FolkpartietPolitikSkola och förskolaSolna

Snart är det sommaravslutning i Solnas skolor. På Solna gymnasium springer nybakade studenter ut i solen med tillförsikt inför framtiden. Jag hade glädjen att få vara med på gymnasiets ”Studentmiddag 2015” härom kvällen och kan inte annat än känna stolthet över dessa ungdomar som kämpat sig igenom 3 års studier med hjälp av stöttande lärare. I ett tal som en av avgångseleverna höll framhöll hen just lärarnas viktiga roll för att eleverna hade vuxit som personer under dessa år. Hen pratade om alla slag de vunnit och förlorat, men som i slutändan försett dem med självförtroende inför framtiden.

Att alla ungdomar som går ut grundskolan ska få samma möjlighet som de som var med på middagen på gymnasiet är ett självklart mål i FP:s arbete inom barn- och utbildningsnämnden! Alla ska kunna nå sina livsdrömmar utifrån sina egna förutsättningar. Visionen är att vi ska ha de bästa skolorna i landet. Jag vet att vi har utmaningar, jag vet att vägen dit är en uppförsbacke och ganska lång, men vi kan inte ha något annat mål.

Nu har jag varit ordförande för barn- och utbildningsnämnden i ett halvår. Hur kan jag som ny politiker veta att förvaltning och politiken är överens, att vi alla antar utmaningen att nå de högt ställda visionerna. Hur kan jag veta att vi är på väg? Ja, det första skarpa läget var när vi i februari satte oss ned med årsredovisningen för föregående år och skolinspektionens rapport från översynen 2014. Vi kunde indentifiera nuläget, utmaningarna och börja diskutera vad som ska göras och hur vi ska prioritera. Vi påbörjade resan.

Att barnen ska kunna vara trygga i verksamheterna är en självklarhet. Därför har vi skärpt incidentrapporteringen, allt ska upp på bordet och vi måste ta det på allvar. Från politiken är vi tydliga-vi är barnens röster in i verksamheterna, vi måste signalera ett tydligt barnperspektiv. Inget barn ska få fara illa, kränkas, mobbas eller inte få rätt stöd i våra skolor! Vi kan inte ha något annat mål på detta område heller.

 

Det är mitt ansvar att se till att skolan står högt på kommunens agenda, att alla de förvaltningar som ska se till att förutsättningarna finns för den verksamhet vi vill ha, också känner sitt ansvar och att vi samarbetar t ex om arbetsmiljön för både elever och lärare, säkra skolvägar osv.
Det ligger också på mig att föra upp förutsättningarna för att möta konkurrensen om lärarna på agendan, t ex löner, men det ligger inte på mig att förhandla om dem.
Det handlar helt enkelt om att se till att det byggs upp tydliga strukturer och system, och att dessa fungerar. Politikens ansvar är också att ge förvaltning mandat att tydliggöra rollfördelningen i verksamheterna. Vilka förväntningar man kan ställa på verksamheterna, och vad man kan och inte kan påverka. Eftersom vi är barnens och föräldrarnas röster in i verksamheterna ligger det på oss att förmedla att vi litar på professionen. Om vi ser till att förutsättningarna finns, då kan vi också förutsätta och lita på att de yrkesgrupper som är ansvariga för och är verksamma i skolorna kommer att göra sitt jobb.

Önskar alla barn, ungdomar och all personal en härlig sommar. Stort tack för läsåret som gått, ni har mycket att vara stolta över!

 

Marianne Damström Gereben, barn- och utbildningskommunalråd (fp)

Marianne Damström Gereben, barn- och utbildningskommunalråd (fp)