DÖ är död – så äntligen får man vara sig själv

DebattFolkpartietomvärldPolitikSolna

Decemberöverenskommelsen, DÖ, är Död. Den skulle vara i åtta år men efter nio månader var det klart och slut. Få begråter DÖs bortgång. Samtidigt var den då nödvändig för att undvika ett konstitutionellt kaos efter Lövens regeringsbildning 2014.
Problemet var egentligen att Stefan Löfven sjösatte en omogen, otränad och omöjlig vänsterregering som vilade på ett verklighetsfrämmande Vänsterparti och ett fantasiparti  – Miljöpartiet. För att inte orsaka ett konstitutionellt kaos gick Alliansen med på att inte rösta emot regeringens budgetförslag. Ett vällovligt syfte men…

 

Regeringen Löfvens löftesbrott har därefter varit återkommande och konsekventa. ”Vi skall inte röra ROT” till ”vi skall avveckla Vattenfalls brunkol”. Dessutom införde man effektskatten på kärnkraft som gjorde i ett slag den koldioxidfria energikällan olönsam och Vattenfall tvingades till nedskrivningar av 17 miljarder (!) kronor. Det motsvarar lönekostnaden för ca. 40.000 sjuksköterskor. Tack för den Åsa Romson.

 

DÖ betyder också Dålig Överenskommelse. Den var dålig för att den innebar att vi som liberalt parti skulle lägga ner vår röst när vänsterbudgeten läggs fram. En vänsterbudget som direkt och konkret beskattar arbete, ökar svartarbete gör det svårare att bedriva vitt företagande. Inte minst i den så expanderande vård- och tjänstesektorn som ger arbete till så många, inte minst nyanlända.

 

För ett ideologiskt präglat parti som Liberalerna är det emot vårt DNA att göra detta. Att rösta emot vår övertygelse. Vi har stridit för yttrandefrihet genom 30-talets diktatursträvanden och genom 60- och 70-talets socialiseringssträvanden. Yttrandefriheten är inget värd om den inte används. Vi skall fortsätta kämpa för ett fritt, marknadsekonomiskt och mänskligt samhälle. DÖ var inte svaret på dessa strävanden.

 

Så nu när DÖ har checkat ut så är vi liberaler fria att bedriva vår egen oppositionspolitik. Efter åtta år i Alliansregeringen och nio månader i DÖ behöver vi berätta för Sveriges väljare, medborgare, unga arbetssökande, unga bostadssökande och företagare vad en liberal politik innebär.

 

Folkpartiets grundvärderingar om individens frihet, marknadsekonomi och socialt ansvarstagande ligger fast. Det stora förändringsarbete som nu pågår i Folkpartiet handlar om hur vi kommunicerar det och hur vi tar ledarskapet i de svåra utmaningar vårt land och Europa står inför.

 

Nu är vi fria att bedriva vår politik. Äntligen får man vara sig själv för en stund.

Per Engström, ersättare (fp) kommunfullmäktige Solna.

Per Engström, ersättare (fp) kommunfullmäktige Solna.