Folkpartiet gratulerar en tjugoårig allians

FolkpartietomvärldPolitikSolnaStöd och omsorg

I år fyller Alliansen för personer med funktionsnedsättning (APF), 20 år. Det är en samarbetsorganisation för föreningar som representerar personer med funktionsnedsättning i Solna och Sundbyberg. Jubiléet firades nyligen i samband med APFs årsmöte där Folkpartiets vice ordförande i Solna, jag Neven Milivojevic, var mötesordförande.

Funktionshinderrörelsens intressepolitiska arbete är mycket värdefullt och behövs både lokalt och nationellt. Även om vi i Sverige kan vara stolta över många positiva reformer genom åren, såsom exempelvis LSS-lagstiftningen som landsattes av tidigare folkpartiledaren Bengt Westerberg, så återstår det mycket att göra.

FNs övervakningskommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har nyligen redovisat sina rekommendationer om vad Sverige bör göra för att bättre uppfylla konventionen. Kommittén kritiserar bland annat de föreslagna undantagen i regeringens lagförslag om att bristande tillgänglighet ska ses som diskriminering. Enligt Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) innebär de föreslagna undantagen att 92 procent av företagen inom handeln, 89 procent inom hotell och restaurang, 99 procent inom kulturen och 90 procent av transportföretagen kommer att undantas från diskrimineringsförbudet.

 

En annan fråga som FNs övervakningskommitté tar upp och är kritisk till är frågan om implementering av konventionen i svenska kommuner. Här kan du läsa mer om vad kommittén anser (på engelska): 

 

Folkpartiet i Solna har under förra året arbetat med att utveckla vår politik som vi vill ska gälla i Solna under de kommande åren och vi har i detta arbete särskilt tittat på hur vi i kommunen kan förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Vi har i samband med detta också haft nöjet att få träffa många organisationer i regionen.

 

I vårt nya kommunala handlingsprogram ”Medborgarnas Solna” finns flera förslag och skrivningar som är resultat av våra samtal med just organisationerna vi träffat. Detta program är grunden för den politik som vi kommer driva de närmaste åren i Solna.

 

I programmet finns konkreta förslag som exempelvis en kartläggning av tillgängligheten på förskolor och skolor samt att kvalitetssäkra allergironder på desamma, förslag om att bättre utnyttja det gynnsamma näringslivsklimat som finns i Solna för att stödja ungdomar och arbetslösa med funktionsnedsättning liksom förslag på att biståndsbedömd ledsagning via Socialtjänstlagen ska vara avgiftsfri i Solna. Vi uppmärksammar dessutom tydligt det behov som finns vad gäller att snöröjning måste bli bättre i staden för att framkomligheten ska bli bättre för bland andra personer med funktionsnedsättning. Därför föreslår vi även att underhåll av bland annat park- och grönområden måste förstärkas. Programmet kommer finnas på vår hemsida eller kan rekvireras via vårt kansli på Stadshuset.

 

Det är viktigt för oss folkpartister i Solna att personer med funktionsnedsättning ska få likvärdiga möjligheter till livschanser och ett aktivt liv som alla andra medborgare i staden. Vi har drivit på i stadens interna processer för att säkerställa detta. Bland annat har arbetet resulterat i ett uppdrag till Kommunstyrelsen att tillsammans med samtliga nämnder utreda hur personer med funktionsnedsättning ska få ökad tillgänglighet till att kunna delta i samhällslivet. I uppdraget ingår även att involvera kompetens som finns hos den nya Myndigheten för tillgänglighet, bildad den 1 maj i år. Så, grattis APF och låt oss tillsammans bidra till ett mer tillgängligt Solna.

 

Neven Milivojevic. vice ordförande Folkpartiet Solna

Neven Milivojevic. vice ordförande Folkpartiet Solna