Folkpartiet Liberalerna byter namn till Liberalerna!

DebattFolkpartietomvärldPolitikSolna

Den 22 november bytte Folkpartiet Liberalerna namn till Liberalerna. Vi är ett idéparti, grundat av människor ur olika grupperingar i samhället, med en gemensam tro på de liberala idéerna. Flera partier har bytt namn för att distansera sig från sitt förflutna. Vi har inte bytt namn för att vi skäms för vår historia och ideologi, utan tvärtom, för att vi är stolta över bådadera.

 

Vad är då liberalism? Liberalismen utgår från att varje människa är unik och därför har varje människa rätt att uppnå sina livsdrömmar utifrån sina egna förutsättningar, samhället ska finnas där för att stötta de som behöver stöd. Alla människor ska få möjligheter att utvecklas oavsett bakgrund, begåvning eller styrka, och det är med denna övertygelse som liberaler genom tiderna har tagit strid för: demokrati, rösträtt, jämställdhet och inte minst rätten till utbildning.

Friheten att forma sitt liv börjar med kunskap. De sämst ställdas villkor är alltid en viktig utgångspunkt för vårt arbete och vår politik. I ett liberalt välfärdssamhälle bidrar stat, kommuner och frivilliga gemenskaper till varje människas trygghet och möjlighet att forma sina liv. Och friheten att forma sitt liv ska gälla alla, den ska inte begränsas av bristande jämställdhet. Kvinnor och män har lika rätt till frihet, ansvar och makt. Det är liberal feminism.

Varje människa har rätt att välja yrke, var den vill bo och livsstil. Den friheten uppnås genom marknadsekonomi som bygger på konsumentens val, enskilt ägande, närings- och avtalsfrihet. Marknadsekonomi är det enda ekonomiska system som går att förena med demokrati.

Den politiska friheten tryggas genom demokrati, genom allmän rösträtt och rättssäkerhet. Alla människor har rätt att tänka och uttrycka sig utifrån sina politiska, religiösa och andra övertygelser.

Vår uppgift är att ta kampen mot ofriheten oavsett om det handlar om höga skatter, detaljreglerande bygglagar, politik som baserar sig på förlegade fördomar och social utsatthet. Det är liberalismen och det är utgångspunkten för vår, Liberalernas politik.

Marianne Damström Gereben, barn- och utbildningskommunalråd (L)

Marianne Damström Gereben, barn- och utbildningskommunalråd (L)