Från riktiga jobb till statlig sysselsättning

DebattFolkpartietJobbPolitikSolna

Arbetslinjen är den borgerliga Alliansens viktigaste bidrag till politiken i Sverige. I Solna såväl som i landet kan man visa upp enastående framgångar till skillnad från en omvärld som fortfarande lider av stora ekonomiska efterverkningar av den finansiella krisen 2008.
Alliansens arbetsmarknadspolitik med bl a sänkta skatter på arbete för alla, lägre arbetsavgifter för unga och äldre, införandet och utvecklandet av RUT och ROT som gjort det billigare att efterfråga hushållsnära tjänster och enklare renoveringar har lett till att Sverige nu ligger i topp i EU när det gäller hur många av oss som genom fler arbetade timmar numera bidrar till landets välfärd.
Det drar Solna nytta av genom att väl utnyttja sitt geografiska läge mitt i landets mest dynamiska region och genom att föra en strategisk långsiktig politik för ett gott företagsklimat som leder till låg arbetslöshet och minskat ekonomiskt bistånd.
I genomsnitt var det 218 hushåll under första halvåret 2015 som fick ekonomiskt bistånd att jämföra med 2014 då det var 230 hushåll eller år 2005 då det var 500 hushåll. På 10 år har antalet hushåll med ekonomiskt bistånd minskat mycket kraftigt i Solna. Det är arbetslinjen som gäller i Solna.

Nu kommer det att bli tuffare att klara dessa mål för Solna på egen hand. Den rödgröna regeringen stramar åt RUT och ROT, skatterna på arbete och arbetsgivaravgifterna för alla höjs – mest för unga och äldre – och nyligen presenterades ett s k ”jobbpaket” som inte innehåller några nya förslag utan är en återgång till traditionell socialdemokratisk politik.

I samband med presentationen rättade finansminister Magdalena Andersson (S) till och med sig själv när hon först sa att det var ett ”jobb-paket” hon skulle presentera, men erkände sedan att det var ett sysselsättningspaket. De 150 000 jobb som utlovades i ”jobb-paketet” visade sig nämligen innehålla sysselsättningsåtgärder, utbildningsplatser och åtgärder att försöka förbättra den s k matchningen mellan arbetslösa och lediga jobb.

Det vi nu ser är ett politiskt skifte. Den framgångsrika politik som Alliansregeringen genomförde byts ut mot en politik som ökar skatterna på arbete med många miljarder som sedan den rödgröna regeringen använder för att skapa statligt finansierade arbetstillfällen.

Den rödgröna regeringen försämrar förutsättningarna för s k riktiga jobb skapade av företagare och ersätter det med statliga satsningar som i vissa fall är kontraproduktiva och inte sällan visar sig vara ett sätt att frisera arbetslöshetsstatistiken istället för anställningar i hållbara företag.

Det rödgröna skiftet är också olyckligt på ett annat sätt. Näringslivets Ekonomifakta visar att hälften av alla företag som får RUT-avdrag för hushållsnära tjänster ägs av personer som är utrikes födda. Det visar sig alltså att införandet av RUT-avdraget var Alliansregeringens viktigaste integrationspolitiska beslut. Nu avvecklar de rödgröna det instrumentet. Det är inte bra för Solna som har en hög andel personer som utnyttjar RUT-avdraget och det är dåligt för integrationen.

Lars Granath Ledamot (FP) i Kompetensnämnden i Solna

Lars Granath
Ledamot (FP) i Kompetensnämnden i Solna