Ge dina förslag för ett tillgängligt Solna

Bygga och BoFolkpartietPolitikSolna

Solna ska vara en öppen och tillgänglig stad för alla, även för människor med funktionsnedsättning. Men är vi framme vid det vackra målet? Efter mitt första halvår som ordförande i Solna stads råd för funktionshinderfrågor är mitt svar så här:
Det görs många bra saker, och i många av stadens verksamheter finns det ett stort engagemang från kunniga medarbetare. Men det finns också områden där vi ska vara självkritiska,  och där vi har en bra bit kvar till mål.
Funktionsnedsättningsfrågorna finns med i många olika sammanhang. Några exempel:
  • Det byggs så det knakar i Solna, men i de äldre stadsdelarna finns det en hel del att önska när det gäller en tillgänglig stad. Även själva byggverksamheten kan på sina håll göra det svårare att ta sig fram för en person med funktionsnedsättning.
  • Ungdomar med funktionsnedsättning har ofta svårt att komma ut på arbetsmarknaden, och därför har Folkpartiet Liberalerna drivit igenom att Solna numera gör ungdomar med funktionsnedsättning till en prioriterad grupp för kommunala sommarjobb. Det ger erfarenheter och kontakter.
  • Funktionsnedsättningar kan vara både synliga och osynliga. Genom att kvalitetssäkra allergironder på förskolor och skolor blir vardagen enklare för många barn och ungdomar. Kunskaper om psykiska funktionsnedsättningar behöver också förbättras på sina håll.

 

Varje gång som vi tar bort ett onödigt hinder, eller ser till att servicen blir mer tillgänglig, så skapar det bättre möjligheter för enskilda människor att ta kontrollen över sin egen vardag. Det ökar friheten för alla.

 

Sedan i våras är det Folkpartiet Liberalerna som har ansvaret för rådet för funktionshinderfrågor, som är ett viktigt forum för dialog mellan organisationer och politiker i staden. Nu vill jag, som ordförande i rådet, fråga dig om hjälp.

 

Vad tycker du behövs för att göra Solna bättre och mer tillgängligt för människor med funktionsnedsättning? Var finns det onödiga hinder som du retar dig på, och som borde byggas bort? Vilka kommunala verksamheter tycker du är bra på att inkludera människor med funktionsnedsättning, och finns det andra verksamheter som borde bättra sig?

 

Dina åsikter är viktiga, så hör av dig till mig på martin.andreasson@folkpartiet.se. Tack för din hjälp med att göra Solna till en inkluderande stad!

 

 

Martin Andreasson (FP), Ordförande i rådet för funktionshinderfrågor

Martin Andreasson (FP), Ordförande i rådet för funktionshinderfrågor