Hallå där Marianne – ny gruppledare för Folkpartiet

FolkpartietKultur- och fritidPolitikSkola och förskola

För ett par veckor sedan valde Folkpartiet i Solna en ny gruppledare och den som ska leda Folkpartiet framöver är Marianne Damström Gereben. Hon kommer också att tillträda som kommunalråd efter nyår och med det bli ordförande för barn- och utbildningsnämnden*. De senaste fyra åren har hon varit ordförande för kultur- och fritidsnämnden.
Bloggen ringde upp Marianne:

 

  • Marianne vad är det första du kommer att göra som ordförande för barn- och utbildningsnämnden? – Förutom att vi i kommunstyrelsen kommer att fatta beslut om en skola i Järvastaden så kommer jag att sätta mig in i all den verksamhet som nämnden har ansvar för, med alla de samtal i åtanke som jag haft förmånen att ha under valrörelsen med föräldrar och lärare.

 

  • På vilket sätt kommer man att märka att det nu är en folkpartist som ansvarar för skolan? – Vårt synsätt på att utbildning är bästa sättet att kunna nå sina livsdrömmar utifrån de individuella förutsättningar man har, kommer att genomsyra mitt arbete som ordförande i nämnden.

 

  • Du är ny som heltidspolitiker, vilka erfarenheter kommer du att ta med dig in i politiken? – Erfarenheten av livet kan man säga. Mitt liv som ensamförsörjande mamma till fyra barn. Mina erfarenheter från ett långt yrkesliv i en servicebransch ser jag också som en tillgång.

 

  • Ett av folkpartiets löften i valrörelsen var att fortsätta rusta upp Solnas skolor, kan Solnas elever förvänta sig en fortsatt upprustning? – Absolut! Vi ger oss inte! Det finns ett stort underhållsbehov. Vi pratar om arbetsmiljön för Solnas barn och ungdomar och all den personal som har ansvar för dem under skoldagarna.

 

  • Folkpartiet pratade också om en ”digital motorväg” i valet, vad betyder det? – Det betyder att vi måste följa med i den snabba utveckling på teknikområdet som skett de senaste åren. Personalen på våra skolor och våra barn och ungdomar ska ha samma chans att nyttja den som alla andra har ute i samhället. En modern skola kräver modern teknik.

 

  • Slutligen, i och med att du tidigare suttit som ordförande för kultur- och fritidsnämnden, vad finns det för tankar om att få in mer kultur i skolan? – Alla barn som går i skolan i Solna ska få en kulturintroduktion. Det kommer att vara ett av de första uppdrag som de båda nämnderna kommer att få samarbeta runt.

 

 

* Den 1:a januari tillträder Marianne Damström Gereben som kommunalråd, vilket ansvarsområde hon får klubbas formellt på fullmäktige 24-25:e november.