Laga-mat-garanti i hemtjänsten

FolkpartietSolnaStöd och omsorg

Efter Folkpartiets Riksmöte den 25-26 april blev Jan Björklund intervjuad i flera medier och beskrev då en viktig punkt i Fp:s vårmotion som gäller äldreomsorgen, ”Laga-mat-garanti i hemtjänsten”. Eftersom det är en kommunal angelägenhet och alliansen haft ansvaret länge i Solna, är det av intresse för alla att veta hur det förhåller sig med maten till äldre i Solna.
Under de senaste fem åren har vi haft starkt fokus på mat både till boende på våra vård och omsorgsboenden och kunderna i hemtjänsten.

De avtal som träffas med entreprenörer (samma gäller vår kommunala verksamhet) innehåller skarpa krav på att Sonas policy för mat och måltider ska följas. Att så sker följs upp regelbundet av förvaltningens kvalitetsavdelning.

Vård-och omsorgsboende

I kvalitetsdeklarationen lovar Solna de boende att ”Måltiden ska vara en trivsam stund där helger och högtider avspeglas och där du ges möjlighet till inflytande över maträtternas variation”.

Helst skulle vi vilja att all mat lagas i pentryt, som finns på varje våning, men det sätter bla strikta hälsoskyddsregler stopp för. Maten levereras därför varm eller svald från boendets restaurang eller annat storkök. Sedan tillreds maten på våningen genom att nykokt potatis och sallad, ibland sås, tillförs. De boende får välja mellan två rätter per dag utifrån veckomatsedel.

Ett starkt önskemål från de boende är att känna lukten av nybakat bröd, varför man ofta bakar på våningen, där också de boende hjälper till efter förmåga.

Eftersom jag besöker ”mitt” omvårdnadsboende Hallen regelbundet vet jag att måltiden för de flesta upplevs positivt. Men måste ha klart för sig att det är stora skillnader mellan de boendes hälsa och möjlighet att tillgodogöra sig maten.

Hemtjänt

Vi skiljer på två sorters kunder i hemtjänsten, servicekunder och omvårdnadskunder.

Servicekunden kan köpa olika tjänster från sin hemtjänstutförare såsom inköp, matdistribution, städ och tvätt. Vid tjänsten ”inköp” görs inköpslistor upp tillsammans och hemtjänsten köper hem varorna och hjälper till med att packa upp och sätta in dem på lämplig plats. I de flesta fall väljer kunden att själv laga sin mat men kan också få hjälp med det.

Tjänsten ”Matdistribution” betyder att kunden får hjälp med hemtagning av matlåda från närliggande restaurang. Kunden väljer själv restaurang och mat från dess matsedel och tidpunkt när maten ska levereras.

Omvårdnadskunden har behov av besök flera gånger per dag då hemtjänsten hjälper till med personlig hygien, toalettbesök, påklädning mm. Här ingår alltid hjälp med att tillreda frukost, lunch och middag. Kunden kan välja mellan att köpa in alla varor och få maten tillagad eller köpa färdiga matlådor (se ovan) och få hjälp med tillagning av dem.

En viktig princip är att kunden själv får bestämma över sitt liv och sitt hem. De insatser hemtjänsten gör ska alltid ske efter överenskommelse med kunden.

 Jag citerar ur Fp:s vårmotion om Laga-mat-garanti i Hemtjänsten:

Den som har fått hemtjänst beviljad ska ha rätt att välja mellan att få mat lagad i det egna hemmet, eller att få mat levererad hem. För den mat som levereras ska det finnas flera olika leverantörer och rätt att välja mellan dem.”

Därmed anser jag att vi i Solna med råge uppfyller garantin redan nu.

Anne Utter, ledamot omvårdnadsnämnden (fp)

Anne Utter, ledamot omvårdnadsnämnden (fp)