Låt tusen barn blomma!

FolkpartietPolitikSkola och förskolaSolna

I helgen avslutades årets Pridefestival i Stockholm. En festival som växer sig allt större för varje år och som numera är en gigantisk manifestation från hela det svenska samhället för mångfald och tolerans.
Det största publika evenemanget under festivalen är Prideparaden där partier, föreningar, företag och myndigheter tågar genom Stockholm för att visa sitt stöd för ett tolerant samhälle. Folkpartiet deltog i år med en egen stor avdelning under parollen ”Låt tusen barn blomma! – Mångfald och tolerans i klassrummet.”

Under folkpartiets banderoll gick alla fyra folkpartistatsråden i den nuvarande regeringen, d v s utbildningsminister Jan Björklund, Integrationsminister Erik Ullenhag, EU- konsument och demokratiminister Birgitta Ohlsson samt jämställdhetsminister Maria Arnholm. Dessutom gick riksdagsledamoten Barbro Westerholm i paraden som dagen till ära hade fått pris som ”Årets hjältinna 2014” för sitt mångåriga arbete för mångfald av en av de deltagande organisationerna i Stockholm Pride.

De hundratals folkpartisterna i paraden delade i enlighet med blomstertemat ut blommor till de åskådare som kantade Stockholms gator med budskap som ”Genuspedagoger på alla förskolor”, Ingen mobbning i våra skolor” och ”Alla som möter eleven ska ha hbtq-kunskap”.

Folkpartiets liberala ideologi bygger på mångfald och tolerans för alla individer. Det är därför valfrihet och individens rätt är så central begrepp i den liberala politiken. Rätten att välja skola och förskola är t ex grundläggande i Folkpartiets skolpolitik. Elever och föräldrar ska ha en möjlighet att välja den utbildning som de själva önskar. Lärare och rektorer med en pedagogisk idé ska ha möjlighet att starta ett företag för att kunna erbjuda skola med en särskild inriktning.

Valfrihet skapar mångfald och som liberaler oroar vi oss för att allt fler säger sig vilja avskaffa rätten att välja skola och förbjuda friskolor. I Solna skulle det innebära att tusentals barn skulle tvingas tillbaka till kommunala skolor där politiker och inte elever bestämmer vilka skolor som ska tillåtas.

I Solna har vi anställt en genuspedagog som ska utbilda lärare och förskollärare i hbtq-frågor och jämställd pedagogik som inte skiljer på flickor och pojkars lek och bemötande. Det är ett arbete som vi i folkpartiet i Solna vill intensifiera för att kunna uppnå kravet på genuspedagoger på alla förskolor.

I Solna stad är lönerna jämställda och vid den senaste lönekartläggningen i våras visade sig att det inte fanns några diskriminerande löner bland stadens anställda på skolor och förskolor.

Varje skola i Solna ska ha en aktuell åtgärdsplan mot mobbning och diskriminering i en mångfaldsplan som ska revideras varje år. I samband med den nuvarande granskningen från Skolinspektionen av Solnas skolor kommer detta särskilt att granskas. Redovisningen av hur skolorna i Solna lever upp till dessa krav redovisas löpande i takt med att Skolinspektionen besöker skolorna.

Folkpartiet i Solna har vid flera tillfällen uppmärksammat att särbegåvade elever inte får tillräckligt med utmaningar och stimulans för att få en meningsfull och intressant utbildning. En kartläggning över vad skolorna gör för dessa elever är framtagen och nu planeras en åtgärdsplan för hur de särbegåvade barnen ska ges stimulans i och utanför klassrummet.

 

Lars Granath 1:e vice ordförande (fp) barn- och utbildningsnämnden

Lars Granath
1:e vice ordförande (fp) barn- och utbildningsnämnden