Några höjdpunkter i Almedalen

FolkpartietomvärldSolna

Jag pratade en god stund med ungdomar i några olika ungdomsförbund för de nationella minoriteterna och fick lära mig mycket om bland annat tornedalsfinnar identifieringsproblematik, samiska språk och finlandssvenskar. Lade dock märke till att varken romer eller judar var representerade i tältet. Fick också veta att man inte kan ”bli same” hur lätt som helst. Det räcker inte att gifta in sig i en släkt, lära sig språket och anamma kulturen. Har man det inte ”i blodet” så är man ändå inte ”riktig same”. Det gav mig en liten bismak när jag gick vidare. Annars är det uppenbart att de nationella minoriteterna har mycket av sina utmaningar gemensamma med varandra. Tillgång till hemspråksundervisning och utsattheten när (SD) härjar för att nämna ett par områden.

SKB:s skepp M/S Sigrid bjöd på en intressant utställning. Skeppet efterträdde den mer kända M/S Sigyn för ett par år sedan och fraktar använt kärnbränsle och annat kärnavfall till förvar och upparbetning. Personalen uttryckte inga åsikter i frågan om kärnkraftens vara eller inte vara – vilket jag tycker är proffsigt. Själv känner jag mig mer tillfreds med att behöva lita till slutförvarstekniken nu när jag fått möjlighet att ställa alla de frågor jag hade. Ersätt den kärnkraft som avvecklas med ny kärnkraft i stället så att vi kan fasa ut mer av fossila bränslen ur europeisk energiproduktion!

Ytterligare ett besök som gav mig oerhört mycket var BrainBus. Neuroförbundet bjöd på mingel, men jag hann inte med särskilt många snittar eftersom utställningen var så intressant. Jag fick klart för mig att jag inte vet så mycket om hjärnan som jag trodde efter att ha läst en hel del om den. Inte heller hade jag särskilt bra kunskap om olika neurologiska sjukdomar. Därtill knöt jag kontakt med flera aktiva inom de olika förbunden som är aktiva på området. Plus att jag satte en av dem i förbindelse med Anna Starbrink som också var där. Anna är ju sjukvårdslandstingsråd i Stockholms län och därmed en av de personer som allra mest kan påverka sjukvården här i landet.

På det hela taget en dag med mycket av ny kunskap, nya kontakter och nya intressen. Härligt att vara här!

Peter Edholm, kultur- och fritidskommunalråd (fp)

Peter Edholm, kultur- och fritidskommunalråd (fp)