Ny skola till Järvastaden klar 2017

FolkpartietSkola och förskolaSolna

På kommunstyrelsen den 15 juni beslutades om inriktning för den nya skolan i Järvastaden i Solna. Skolan ska omfatta elever från förskoleklass till årskurs 6, inrymma minst 500 elever och vara klar 2017.

Stadsledningsförvaltningen har utrett frågan om driftsform och kommit fram till att bereda plats för en fristående skolaktör som har en allmän inriktning på utbildningen.

– Målet är att den ska stå klar 2017. Det är en populär stadsdel och i takt med att Solna växer behöver vi möta behovet av fler skolor, säger Pehr Granfalk, M, kommunstyrelsens ordförande.

– Vi var tydliga redan i valrörelsen om behovet av en ny skola i Järvastaden. Stenen är i rullning och det är glädjande att vi i och med inriktningsbeslutet nu är ett steg närmare en färdig skola 2017, säger Marianne Damström Gereben, FP, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

I utredningen har man utgått från att skolan ska ha god kvalitet i verksamheten kombinerat med god och stabil ekonomi. Därutöver har man tittat på solnabornas möjlighet att välja en skola som ligger nära hemmet, vilket är särskilt viktigt i de lägre årskurserna. Valfriheten är också ett viktigt inslag där solnaborna ges möjlighet att välja olika aktörer för sin utbildning. En balans mellan olika alternativ i närområdet, som möjliggör valfrihet och mångfald, har därför eftersträvats.

Övrigt

Kommunstyrelsen beslutade den 12 januari 2015 att en ny skola ska etableras i kvarteret Älgörten i Järvastaden. Den 15 juni beslutades om skolans inriktning.

I augusti 2014 invigdes den nya Ulriksdalsskolan som är en helt ny och toppmodern grundskola för samtliga årskurser.

Marianne Damström Gereben, barn- och utbildningskommunalråd (fp)

Marianne Damström Gereben, barn- och utbildningskommunalråd (fp)

Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande (m)

Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande (m)