Nya gröna bostäder vid Järva Krog

Bygga och BoFolkpartietMiljöPolitikSolna

JärvaKrog
I Norra Solna, närmare bestämt vid Järva krog kommer det hända mycket de närmaste åren. NCC som har sitt huvudkontor i området vill bygga ett nytt huvudkontor. Samtidigt planeras det för ytterligare ca 400 bostäder, handel i bottenvåningarna och planen tar även höjd för att det skall kunna dras en spårvagn genom området om det blir en fortsättning av tvärbanan från Solna station till Bergshamra och vidare mot Mörby Centrum eller universitet.
 Det kommer att bli tydliga stadskvarter med en blandning av kontor, bostäder och handel. Det skapar en levande stadsdel. Området skall även bli grönt. Ett miljötänk genomsyrar hela planeringen. Det skall finnas gatuträd, gröna tak och gröna fasader. Den gröna stadsstrukturen skall samspela med det omgivande landskapet som gynnar spridningsvägar och bo-och födoplatser för växt- och djurliv.

 Ekosystemtjänster, det vill säga de tjänster som naturen gratis kan bidra med, såsom vattenrening, bullerdämpning, plats för växter och naturupplevelser är något som genomsyrar området som helhet. Det känns som att byggherren verkligen har tänkt till.

 Enköpingsvägen skall smalnas av och Vallgatan omformas.

 Jag tycker att det är väldigt bra att vi nu tar ett helhetsgrepp över området. En person aktiv inom WWF brukar kalla det här området för ”Solnas äckliga hörn”. Det är i dag ett område med blandad inte helt genomtänkt arkitektur. Många kontor som är öde kvällstid men hotellen skapar liv i området. Och mer liv skall det bli på sikt.

 Det har förutsättningar att bli ett intressant område. Dels skapas ett bra bostadsområde med närhet till Ulriksdals pendeltågsstation, busslinjer, närservice och till utflyktsområdena Överjärva Gård, Ulriksdals slott och Hagaparken.

 Samråd om planen äger rum under perioden 10 juni – 31 augusti 2015.

Läs även på Solna stadshemsida om projektet.

Anders Ekegren, 1:e vice ordförande, byggnadsnämnden (fp)

Anders Ekegren, 1:e vice ordförande, byggnadsnämnden (fp)