Nyamko Sabuni – en av alliansregeringens största tillgångar!

FolkpartietIntegrationPolitikPolitikSolna

Folkpartiet i Solna bjöd in vår integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni till ett välbesökt öppet möte i stadshuset kvällen den 6 maj. En person i publiken uttryckte sig just så som i rubriken ovan.

Det är märkligt att Nyamko under den gångna mandatperioden och hittills under valrörelsen inte har fått större genomslag i media. Hon är tydlig i sina ställningstaganden i frågor som är viktiga, som engagerar och ibland är medialt kontroversiella. Nyamko har dessutom konstruktiva och bra idéer till lösningar på flera svårlösta problem.

Låt mig ta några exempel. Jag börjar med Sverigedemokraterna. Nyamko menar att deras väljarstöd i huvudsak kommer från personer som inte satt sig in i vilket ideologiskt gods partiet egentligen har i sina gömmor. Många tycker kanske inte ens att det är viktigt. Man sympatiserar med (SD) för att man är missnöjd med dagens integrationspolitik. Det bästa sättet att bemöta (SD) är därför att presentera och genomföra en trovärdig politik för hur integrationen ska fungera bättre. Lyckas vi med det, så försvinner det mesta av stödet för (SD) och kvar blir en handfull högerextrema sympatisörer som inte har en chans att ta sig in i riksdagen.

Hur förbättrar vi integrationen?

Först SFI. Där behövs ett lyft. Idag är det exempelvis en förkrossande majoritet av SFI-lärarna som saknar utbildning i undervisningsämnet Svenska som andraspråk. Detta måste rättas till samtidigt som man på olika sätt ställer högre krav på eleverna. SFI ska inte vara ett sätt att försörja sig.

Kopplat till detta finns också förslag om att samhällsinformation ska bli en obligatorisk del av etableringsinsatserna för nyanlända flyktingar. Med ökad delaktighet och samhörighet kommer en egenmakt som snabbare leder till bostad och jobb.

Där kommer vi till den andra grundpelaren – att så fort som möjligt skaffa ett jobb. Det är oerhört centralt för en lyckad integration. Idag är mediantiden från uppehållstillstånd till att få ett jobb 7 år. Nej, det är inget skrivfel! Hälften av alla som får uppehållstillstånd har efter 7 år fortfarande inget jobb. Det vill Nyamko ändra på genom att föra över ansvaret för etableringen av nyanlända från kommunerna (som idag sköter detta med mycket varierande resultat) till staten genom Arbetsförmedlingen.

Hur skulle det göra saken bättre? Jo, genom att AF prövar den nyanländes vilja och förmåga till arbete mot det man kallar ”hela arbetsmarknaden”. AF kommer alltså att rekommendera nyanlända att flytta till de orter där de jobb finns som kan vara aktuella. Denna möjlighet har ju inte kommunerna. De är i dagens system hänvisade till att hitta jobb åt de nyanlända som valt att bosätta sig just där, och då går det inte att säga till dem att de bör flytta till en annan kommun.

Idag är det vanliga att nyanlända bosätter och rotar sig i något av de 38 områden som identifierats som invandrartäta och där tidigare anlända släktingar bor. I dessa 38 områden (från Rosengård i Malmö till Hertsön i Luleå) har man en stor utmaning i att få de invandrare som faktiskt lyckas att stanna kvar. De som skaffar sig ett jobb och etablerar sig i Sverige flyttar ofta därifrån och ersätts med nyanlända. Idar är det faktiskt fler utrikes födda som har arbete än det var 2006, men trots det är arbetslösheten bland invandrare högre i de här områdena. De fungerar som gigantiska flyktingmottagningar och det mönstret måste brytas. Nyamko påpekade också att de allra flesta invandrare i Sverige bor inte alls i något av de 38 invandrartäta områdena. Dock är det dessa områden som präglar bilden av både invandrare och integrationspolitik i Sverige.

Avslutningsvis ett par tydliga ställningstaganden som Nyamko redovisade.

1. Religioners alla uttryck är helt OK så länge var och en har sin religion som en privat ensak. Däremot får den enes religionsutövande inte ske på bekostnad av andra.

2. Det är OK att vuxna kvinnor väljer att dölja sitt ansikte med niqab eller burka, men då måste de acceptera att de också bli begränsade i fråga om vilka jobb de kan få.

Låt oss hoppas att flyktingpolitiken får större utrymme i valrörelsen än den haft hittills. Eller varför inte se till att det blir så?

Låt oss exploatera den tillgång Alliansen nu har i den integrationspolitik (FP) företräder!

Peter Edholm (FP), kandiderar till kommunfullmäktige i Solna.