”Pensionärsskatten”

DebattFolkpartietPolitikSolna

Ett politiskt val är en kamp om verkligheten, mer än någonting annat. Det parti som beskriver en verklighet som väljarna känner igen får också deras förtroende.
När Alliansen 2006 gick till val på att sänka skatten för dem som arbetar hävdade Göran Persson (S) att det egentligen var en skattehöjning för pensionärer. Han sa till och med att Alliansen ville införa en särskild ”pensionärsskatt”. Det var naturligtvis inte sant, lika lite som en sänkt skatt på böcker är samma sak som en straffskatt på cyklar. Göran Persson försökte forma bilden av verkligheten men misslyckades.

 

Vid valet fyra år senare hade begreppet ”pensionärsskatt” ändå fått ett visst fäste. Och idag, 2014, används ordet av både partier och media som vore det helt självklart och neutralt. Då kan ett par påminnelser vara på plats.

 

För det första gynnas pensionärer av låg arbetslöshet. Pensionen är inte, som ibland hävdas, uppskjuten lön. Det är dagens löntagare som i huvudsak finansierar pensionerna, precis som dagens pensionärer tidigare bekostat pensionsutbetalningarna för sin föräldrageneration. Det enskilt viktigaste för pensionsnivåerna är därför att så många som möjligt har ett arbete. Ekonomerna är eniga om att jobbskatteavdragen har lett till lägre arbetslöshet. Det har alla tjänat på, inte minst pensionärerna.

 

För det andra har Alliansen sänkt skatten även för landets pensionärer, inte mindre än fem gånger sedan 2006. Folkpartiet vill dessutom sänka skatten ytterligare när det finns utrymme. Kan du komma ihåg när en socialdemokratisk regering senast sänkte skatten för pensionärerna? Inte jag heller.

 

En historisk skattesänkning för pensionärer utmålas alltså som en straffbeskattning, och en högre disponibel inkomst för våra äldre presenteras som en försämring. Vill du verkligen köpa den beskrivningen av verkligheten?

Erik Nordman, fullmäktigekandidat (fp) Solna

Erik Nordman, fullmäktigekandidat (fp)
Solna