Platser på vård- och omsorgsboende

Bygga och BoDebattFolkpartietPolitikSolnaStöd och omsorg

För några veckor sedan kunde vi läsa i tidningen att det råder platsbrist på landets vård- och omsorgsboende i 77 av landets 283 kommuner. Det är naturligtvis allvarligt om de äldre som behöver omsorg på ett boende inte kan få det.
Hur är situationen i Solna?
Här finns ingen brist, snarare har vi i omvårdnadsnämnden beslutat om att avveckla platser som inte utnyttjats. Tack vare att vi har avtal med våra entreprenörer som möjliggör att vi kan säga upp platser, som entreprenörerna i sin tur kan sälja till andra kommuner, skapas bra flexibilitet.

Vård- och omsorgsboende är avsedda för personer med stort omvårdnadsbehov efter beviljad ansökan (biståndsbedömning). Boendet har ett antal lägenheter med eget badrum och trinettkök och tillgång till gemensamma utrymmen som matsal och vardagsrum.

Solna har nio boenden varav ett bedrivs i kommunal regi med totalt 546 lägenheter. Dessutom köper Solna platser på boenden i andra kommuner. Det är platser för personer med särskilda behov eller speciella boenden som personer önskar utifrån språk, religion eller geografiskt läge. 2014 köpte vi 71 sådana platser.

Kostnaden för verksamheten i Solna är ca 380 miljoner kronor per år och dygnskostnaden på våra boenden varierar mellan 1600 och 1900 kr.

Ofta får vi höra att de som bor på boenden är så sjuka när de kommer att de bor en kort tid innan de avlider. Det gäller naturligtvis för en del, men 2014 var den genomsnittliga boendetiden 2,5 år. Få vill flytta till ett boende innan behovet verkligen finns och av personer i Solna som är äldre än 80 år är det 6 % som bor på boende medan 50 % som är mer än 95 år gör det.

Varje år gör omvårdandförvaltningen en noggrann prognos över hur antal platser i vård- omsorgsboende kommer att utvecklas. Solna skiljer sig en del från landets övriga kommuner eftersom vår befolkningsutveckling inte innebär en ökad andel äldre personer. Inflyttningen består mest av yngre personer i arbetsför ålder. Fram till 2025 beräknas antalet personer över 65 år öka med 2 800 vilket inte är så dramatiskt. Förhoppningen är att de friskvårdssatsningar staden gör resulterar i att vi äldre behåller hälsan längre upp i åldern. Behovet av platser på boende kommer under tioårsperioden öka med 50-100 platser. Så 2024 kan det bli aktuellt att öppna ett nytt vård- och omsorgsboende i Solna.

Anne Utter, ledamot omvårdnadsnämnden (fp)

Anne Utter, ledamot omvårdnadsnämnden (fp)