”Prisunion” mellan kulturskolorna i Solna och Sundbyberg  

Bygga och BoFolkpartietKultur- och fritidSolna

Solna och Sundbyberg sänker avgifterna för de barn och ungdomar som bor i den ena kommunen och som väljer att gå i kulturskola i den andra.

 Det här är en naturlig följd av att våra båda städer växer och växer ihop. Det har blivit möjligt genom att det nu finns en politisk vilja att underlätta för de båda kommunernas barn att välja den kulturskola de helst vill gå i.

 Beslutet stimulerar fler att anmäla sig till kurser i våra kulturskolor och ökar varfriheten.

 

Kommungränsen, som ibland löper rakt genom sammanhängande stadsdelar, utgör en tydlig administrativ gränslinje för de båda kommunerna medan medborgare rör sig mer fritt och ibland inte ens är medvetna om i vilken kommun de befinner sig. Det fria skolvalet gör också att det blir allt vanligare att skolbarn bor en i kommun men går i skola i en annan.

 

Vi har två exempel på oönskade situationer som ibland uppstår och som vi undanröjer genom det jag kallar ”prisunionen” mellan Solna och Sundbybergs kulturskolor:

 

Exempel 1 – ”Skolgång i grannkommunen”

Ett barn bor i den ena kommunen men går i skola den andra. När samma barn exempelvis vill lära sig spela ett instrument kan det vara naturligt att göra det tillsammans med skolkamrater – d.v.s. inte i hemkommunen utan i skolkommunen.

 

Hittills har kulturskolorna i det här läget tagit ut en tilläggsavgift för de barn som inte bor i den egna kommunen. Tilläggsavgiften har varit så pass hög att det säkert avskräckt en del barn som antingen sökt sig till hemkommunens kulturskola eller, i värsta fall, helt avstått från att anmäla sig till någon av kulturskolorna.

 

”Prisunionen” innebär att tilläggsavgifterna slopas. Hushållen betalar en och samma avgift oavsett i vilken av de båda kommunerna man bor.

 

Exempel 2 – ”Flytt över kommungränsen”

Vi har också sett exempel på att en familj flyttat en kort sträcka till nytt boende på andra sidan kommungränsen. Barnen kan då gå kvar i sin grundskola utan problem. Men om man också går i kulturskolan så höjs plötsligt kostnaden p.g.a. att tilläggsavgiften kommer in i bilden.

 

Också denna effekt försvinner i och med ”prisunionen”.

 

Varför blev detta plötsligt möjligt?

Den här förändringen har diskuterats en tid i de båda kommunerna, men man har av olika skäl inte kommit till skott. När jag fick veta detta bjöd jag in mig själv till de två politiker i Sundbyberg som har mest inflytande över frågan. Jonas Nygren (S) som är kommunstyrelsens ordförande och Maria Bohman (KD) som är ordförande i Kultur- och fritidsnämnden tog emot mig i stadshuset i Sundbyberg en fredag i mars och vi kom snabbt fram till att det inte fanns någon som helst anledning att INTE genomföra den här förändringen. Sedan gick det fort. Det sista nödvändiga beslutet fattades i Solnas Kultur- och fritidsnämnd förra veckan. Vid nästa terminsstart (hösten -15) kör vi igång.

Solna.Sundbyberg

 

 

 

 

 

 

 

Nästa steg?

Jag ser gärna att liknande samarbeten etableras också på andra områden. Vi ska nu se på om det finns skäl och möjlighet att utöka ”prisunionen” mellan kulturskolorna också till fler kommuner i grannskapet. Sedan finns det ju andra områden som bibliotekskort och annat som vi ska titta på.

 

Läs mer om beslutet på Solnas hemsida.

Peter Edholm, kultur- och fritidskommunalråd (fp)

Peter Edholm, kultur- och fritidskommunalråd (fp)