Rusta Solnas skolor – också ett lyft för lärarna

DebattFolkpartietPolitikSkola och förskola

I valrörelsen 2010 lyfte Folkpartiet fram behovet av att rusta skolorna i Solna. Vi lovade att fördubbla kommunens ambition och när vi sedan fick med oss de andra tre Allianspartierna inleddes ett stort arbete. I förra veckan redovisades vad som har gjort och enligt den prognos som ansvarig förvaltning presenterat kommer löftet att hållas.  De resurser som har skjutits till är så omfattande att t o m den rödgröna oppositionen har sänkt ambitionen i sina nuvarande budgetar och vill satsa en lägre summa än den styrande Alliansen.
Nymålade lokaler och rustade fastigheter i all ära, men Folkpartiets ambitioner på skolans område är högre än så. Upprustningen av den fysiska skolmiljön var bara en av de 10 punkter för en bättre skola som vi förde fram i valrörelsen 2010. De andra nio punkterna, som inte har diskuterats så mycket, och som handlar om allt ifrån lugn och ro i klassrummet till bättre och näringsriktigare skolmat finns nu med i redovisningen på Folkpartiets egen kampanj-sida: http://www.rustasolnasskolor.nu/

Under rubriken ”Satsa på lärarna” krävde vi högre status för lärarna med högre lön, bättre utbildning, rätt behörighet och inrättandet av utvecklingstjänster med koppling till aktuell forskning. Resultatet är nog snudd på överväldigande. Lärarna har fått rejäla lönelyft och när man i framtiden kommer se tillbaka på de här reformåren inom skolan visar det sig troligen att de lönehöjningar som sker nu är på nivåer som de fackliga organisationerna aldrig skulle kunna drömma om att bli förverkligade efter att ha tampats med motvilliga och ointresserade socialdemokratiska regeringar i decennier.

Till de ordinarie lönehöjningarna ska läggas de 5000 kr respektive 10 000 kr extra i månaden som de 42 förstelärare och den adjunkt som Solna kommer att ha vid årsskiftet och som motsvarar de nya tjänsterna med ansvar för pedagogisk utveckling som vi lovade i valet 2010. Vi vågade endast lova fem nya sådana tjänster, det blir 43 plus de nya förstelärartjänster som vi vill inrätta inom förskolan för de duktigaste förskollärarna i kommunen.

Lärarna måste vara behöriga i de ämnen de undervisar i, skrev vi 2010. Nästa år ska alla lärare som sätter betyg och undervisar ha lärarlegitimation som visar att de är behöriga för det arbete de utför. Efter flera års kartläggning och granskning har de flesta lärare fått sin legitimation, vilket ger en höjd status och gör att skolorna inte längre kan anställa obehöriga lärare. Det kommer att innebära en enorm höjning av kvaliteten i skolan.

Lärarhögskolan har slagits ihop med Universitet för att pedagogiken ska få en starkare anknytning till de olika ämnena. Kraven har höjts och det går inte längre att komma in på lärarutbildningen med de låga resultat på högskoleprovet och betyg som gällde tidigare. Tack vare höjningen av statusen har läraryrket åter blivit attraktivt och alltfler söker sig till yrket och lärarutbildningen. Snart kommer de första kullarna ut med lärare som har gått den nya kvalificerade lärarutbildningen.

I Solna har arbetsvillkoren något förbättrats, även om bristerna på IT-området gör att alltför mycket administration fortfarande tynger lärarna. Det hoppas vi kan komma att förbättras när den beslutade digitala strategin genomförs. De höga sjuktalen i Solna stad har minskat kraftigt genom de satsningar på bättre arbetsmiljö som har inletts. Färre sjukskrivningar och friskare personal har blivit resultatet.

Lars Granath 1:e vice ordförande (fp) barn-och utbildningsnämnden

Lars Granath
1:e vice ordförande (fp) barn-och utbildningsnämnden