RUT – succé för årsrika, även i Solna

FolkpartietPolitikSolnaStöd och omsorg

Under den gångna veckan presenterade Folkpartiet en rapport om hur viktigt RUT-avdraget är för jämställdheten. Idag är ca 17 000 personer anställda i RUT-företag. De flesta är kvinnor och nästan hälften är utlandsfödda. Det här är en viktig ingång på arbetsmarknaden och för utlandsfödda in i det svenska samhället.
 Det som framgår av statistiken är att kvinnor över 75 år är den grupp som är mest överrepresenterade bland RUT-användarna. De köper RUT-tjänster i mer än dubbelt så stor utsträckning som befolkningen i stort. Det är inte förvånande. Man vill att ens hem ska vara välstädat. Man vill bestämma vem som kommer hem till en och vad som ska göras. Och då blir RUT attraktivt. Om RUT avskaffas är det flerfaldig diskriminering: av de kvinnor som står för tjänsterna, av de invandrare som på det här sättet kommer in i Sverige och känner sig behövda och av de årsrika som önskar insatserna.

Hur ser det då ut i Solna? Vi kan se att intresset för det, som av omvårdnadsförvaltningen kallas servicetjänster där städning ingår, har minskat de senaste åren. Om de årsrika använder RUT istället finns ingen statistik på men vid kontakt med seniorer i min omgivning tyder allt på att det är så. Servicetjänstens städning kostar 379 kr/ gång och då städas kök, två rum, och badrum.  Det ger ingen flexibilitet eftersom en kommunal taxa av naturliga skäl måste vara standardiserad. Med RUT-avdrag vittnar många om att kostnaden för städning är ungefär densamma, men då kan man helt styra när och hur man vill ha städningen utförd.

Att många, både de som vill få livspusslet att fungera och de årsrika är oroliga för att RUT ska avvecklas är lätt att förstå. Själv minns jag hur min generation fick trassla med städhjälp, ofta ”svarta” damer från Polen, för att slippa ägna en del av helgen till städning efter en lång arbetsvecka. Att nu, om krafterna sinar och när jag och min make har tröttnat på att städa, kunna ringa till ett städbolag med professionell personal kommer att kännas utmärkt. Låt inte oppositionen avskaffa den utmärkta reform.

Anne Utter, ledamot omvårdnadsnämnden (fp)

Anne Utter, ledamot omvårdnadsnämnden (fp)