Samhällsengagerade företag i Solna sökes.

DebattFolkpartietIntegrationJobbPolitikSolna

Under flera år har debattens vågor gått höga i Solna Kommunfullmäktige om det är en kommunal uppgift att ordna sommarjobb eller inte. De rödgröna har i debatten förespråkat att kommunen ska lägga skattepengar på att skapa s k konstlade jobb i kommunens olika verksamheter likt de statliga trainee-jobb socialdemokraterna förde fram i valrörelsen. Företrädare i debatten för Folkpartiet och övriga borgerliga partier inom Alliansen i Solna har å sin sida i debatten hävdat att de unga måste ta ett eget ansvar och själva ordna sina sommarjobb i företagen, vilket borde vara extra enkelt i en kommun som har utsätts av Näringslivet till landets företagsvänligaste kommun sju år i rad.
Allianspartierna har under sin tid vid makten dessutom  haft som en viktig målsättning att företagen ska ges förutsättningar att anställa unga bl a genom sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar, lägre moms på restaurangmat där de unga har lätt att få jobb och inlett en diskussion om nivån på ingångslönerna för unga. Den nya rödgröna regeringen vill nu gå en motsatt väg och avskaffa dessa särskilda förmåner för unga i företagen.

Debatten i Solna ledde inte till någon satsning på sommarjobb förrän 2012 då partierna hittade en linje som samtliga i kommunfullmäktige kunde enas kring. Den innebär att kommunen bidrar med resurser för offentliga jobb, att företagen i Solna ställer upp och erbjuder sommarjobb för de unga och att de unga förväntas ta initiativ och ansvar för ansökningarna.

Sommarjobben för unga 2015 kommer att läggas upp på samma sätt som förra året med ansökningar för 16-18-åringar bosatta i kommunen som ges möjlighet till jobb med lön under två veckor på sommarlovet.

2012 skapades 55 platser i kommunen för att 2014 öka till totalt 250 varav nästan 100 ute i företagen i Solna. För 2015 är målet att det totala antalet platser ska öka i förhållande till 2014.

På Folkpartiets initiativ beslutades också förra året att unga funktionshindrade och ensamkommande flyktingbarn ska prioriteras. Den prioriteringen kommer att gälla även i år. För dessa två grupper reserveras 25 platser som alltså tillsätts först. Precis som tidigare kommer det också bli möjligt att starta och driva ett företag inom ramen för sommarjobbsprojektet.

För att kunna uppnå samma goda resultat som förra året och kanske rentav överträffa förra årets succé kommer kommunens tjänstemän inom Kompetensförvaltningen under våren att ta kontakt med ett stort antal Solnaföretag för att be dem hjälpa till med att ta fram möjliga sommarjobb.

Solnas unga behöver därför nu hjälp av kommunens företag. Företagen spelar en viktig roll i utvecklingen av ett av landets mest snabbväxande kommuner. Det har det Alliansstyrda Solna insett och har under lång tid arbetat hårt för att göra kommunen attraktiv att etablera företag i. Företagen har här en möjlighet att visa vilket samhällsansvar de tar utöver det som redan görs.

Ofta talas det i debatten om s k Corporate Social Responsibility (CSR – Samhällsengagemang) som ett sätt för företagen att visa för kunderna vilken nytta de gör i det lokalsamhälle de verkar i. Att ge unga ett sommarjobb i två veckor i sommar är en liten uppoffring för företagen, men betyder så oerhört mycket för de unga som kanske får sin första kontakt med arbetslivet och samtidigt får en merit att lägga till i ett CV som de kan visa för kommande arbetsgivare. En första kontakt brukar också leda till fortsatta erbjudanden om den unge får möjlighet att visa framfötterna och gör bra ifrån sig.

2014 var ett bra år för sommarjobben i Solna. Vågar vi tro på ett ännu bättre resultat 2015? Låt oss gemensamt arbeta för det. Politikerna och tjänstemännen i Solna stad ställer upp. Finns det i år fler samhällsengagerade företag i Solna som gör det? Låt oss hoppas på det. Snart börjar vi ringa.

Lars Granath Ledamot (FP) i Kompetensnämnden i Solna

Lars Granath
Ledamot (FP) i Kompetensnämnden i Solna