Seniordag i Solna – debatt inför höstens val

DebattFolkpartietSolnaStöd och omsorg

 Den 6 maj startade kommunalvalet för oss som är politiskt aktiva inom Solnas äldreomsorg. Samtliga pensionärsföreningar i Solna arrangerar varje år en Seniordag. Dagen avslutades i år med en utfrågning av de politiska partierna: ”Vad vill ni med äldreomsorgen i Solna?” Moderator var Vanna Beckman fd journalist och nu ordförande i Bergshamrabibliotekets vänner.

Allianspartierna M, FP, KD och C företräddes av sina ledamöter* i Omvårdnadsnämnden. Oppositionen tog tydligen inte utfrågningen på så stort allvar eftersom endast S deltog med sin ledamot i nämnden*, medan Mp och V hade sänt politiker som antingen inte kunde äldrefrågor eller inte bodde i Solna.

Här följer de frågor som är viktigast för Solnas årsrika

Kvaliteten på Solnas nio omvårdnadsboenden

Enigheten mellan Alliansen och S om kvaliteten på våra boenden är stor. Upphandling och uppföljning fungerar bra och vi nämndledamöter känner oss trygga med det. Självklart ska vi fortsätta att ställa höga krav på våra utförare, både kommunala och privata.

Hemtjänsten

De resultat vi fick i årets brukarundersökning är inte tillfredsställande. Ett ökat anslag på 6 MKR fick vi igenom 2014 för att förlänga tiderna för vissa serviceåtgärder. Jag framhöll att vi i folkpartiet önskar ytterligare satsning för att kunna ge de anställda mer tid hemma hos de äldre, eftersom de klagomål jag får är att allt ska gå så fort att personalen inte hinner utföra sysslorna korrekt tex städning. Visst medhåll i detta fick jag från mina allianskamrater.

S är inte nöjda med vår upphandling som sker via LOV, Lagen om valfrihet och vill därför tillsammans med V skrota den. LOV gör det omöjligt att följa upp alla ”de 50 företag vi har i dag ” Jag korrigerade det uttalandet med att vi har 23 företag varav sju har mer än 25 kunder.  Övriga är små och flera försvinner snabbt eftersom det inte är lönsamt att arbeta i Solna.

Nu öppnar vi för nya företag fyra gånger per år vilket kan skapa oro för de redan etablerade, varför jag föreslog ett ändrat förfarande med färre upphandlingar per år.

Anhörigvård

Många anhöriga, särskilt pensionärer, vårdar sin sjuka partner i hemmet. Det är lag på att anhörigteam med uppsökande verksamhet ska finnas i kommunen. Solna har ett anhörigteam som erbjuder anhöriga stöd. Problemet är ofta att få kontakt med dem som behöver stödet. Därför uppmanade jag deltagarna att sprida information till grannar och bekanta som behöver den hjälpen.

Trygghetsboende

Glädjande nog kunde vi i alliansen meddela att vallöftet från 2010 nu infrias genom beslutet om att ett trygghetsboende ska byggas i Huvudsta nära Skoga omvårdnadsboende av Signalisten. S påpekade snabbt att detta har varit deras förslag i 15 år utan att Alliansen gjort något, ett påstående som inte är helt korrekt.

Tillgänglighet

Vi fick veta att ett brev sänts från PRO till staden om önskemål om att en utredning om tillgänglighet för äldre, både i och utanför bostaden inte blivit besvarat. Statliga pengar finns att söka för detta. Alliansen lovade att snarast undersöka vad som hänt med brevet.

Årsrika på valsedlarna

Fråga ställdes om hur representationen av äldre är på partiernas listor. Jag svarade att folkpartiet och kristdemokraterna har flest äldre på sina riksdagslistor. Deltagarna ville ha besked om listorna i Solna, och då främst äldre på valbar plats. Kristdemokraterna svarade att de beroende på valutgång har en person, och jag kunde säga att på folkpartiets lista finns jag, så om valresultatet blir bra bör jag finnas med också nästa period.

 

Rösterna efter debatten var positiva och att Alliansen avgick med segern var de flesta eniga om.

 

* Samuel Klippfalk, ordförande (KD), Zanna Mårtensson (M), Anne Utter (FP), Eva- Britt Sandlund (C ) , Stig Malm (S)

 

Anne Utter, ledamot omvårdnadsnämnden (fp)

Anne Utter, ledamot omvårdnadsnämnden (fp)