Skola och förskola är viktigare än att vinna enkla poänger

DebattFolkpartietPolitikSkola och förskolaSolna

Precis som Socialdemokraterna så är vi inom Alliansen i Solna angelägna om att Solnas barn ska kunna ha en bra förskola att gå till där det inte enbart tillhandahålls barnpassning utan även en god pedagogisk omsorg. Därför är vi också eniga om att gruppernas storlek måste minska och personaltätheten öka. För att uppnå detta krävs det flera åtgärder, inte enbart ekonomiska medel. Vi måste t ex se över lokalerna, mindre barngrupper innebär eventuellt fler grupper och då måste vi ha lämpliga lokaler. Vi vill ju också samtidigt att barnen får plats på den förskola föräldrarna i första hand önskar.
Regeringen har aviserat om möjligheten för kommunerna att söka statsbidrag för att just minska barngruppernas storlek. Bidraget ligger på 30 000 kr/barn, att jämföras med förskolepengen i Solna som ligger på 110-130 000 kr /barn. Självklart kommer kommunen att söka statsbidraget, Barn- och Utbildningsförvaltningen arbetar med detta i skrivande stund. Och arbetar är det rätta ordet, det handlar inte enbart om att fylla i en enkel ansökan och sen kommer pengarna. Förvaltningen måste noggrant se över alla grupper i alla förskolor för att se var en minskning skulle vara lämplig och möjlig under innevarande budgetår. För det är så att budgeten för 2015 beslutades i dec 2014 och ligger fast, ansökan gäller även innevarande budgetår, första utbetalning kan ske redan i oktober.

Solna kommun kommer att söka statsbidraget, för i år för enskilda förskoleområden, ansökningstiden går ut den 4 september så socialdemokraterna behöver inte piska upp oron hos Solnas förskoleföräldrar. Kommunen kommer även att söka statsbidrag för att öka personaltätheten i de yngre åldrarna i skolan och i och med det förstärka varje kommunalt lågstadium.

I kommunens budget för 2016 kommer fokus att vara på barnen och ungdomarna. Alla barn och ungdomar ska kunna vara trygga i de verksamheter där de vistas dagligen, deras föräldrar ska också kunna känna sig trygga. Höga ambitioner, javisst, och jag är medveten om att det är en utmaning men ryggar inte tillbaka för den utan har redan kavlat upp ärmarna!

Marianne Damström Gereben, barn- och utbildningskommunalråd (fp)

Marianne Damström Gereben, barn- och utbildningskommunalråd (fp)