Sol, vind och vatten

MiljöPolitikSolna

          

I september fattade styrelsen för Norrvatten ett par bra och miljömässigt offensiva beslut. En redan hög miljöambition höjs ytterligare.

Låt mig ge tre exempel:

För det första

Norrvatten, som förser Solna och ett dussin andra norrortskommuner med dricksvatten, planerar åtgärder för att vattnet i kranarna hos en halv miljon konsumenter kan miljömärkas med exempelvis Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval.

Idag existerar ingen sådan märkning, men hos Norrvatten är vi beredda att gå i bräschen och se till att bli först i landet med det som brukar kallas ’Världens tuffaste miljömärkning’ på vårt producerade vatten.

För det andra

Sedan en tid tillbaka tippar Norrvatten inte längre tillbaka i Mälaren det slam som blir en biprodukt vid reningsverket utan man avvattnar slammet och ser till att det kommer till nytta i stället. Vattenverket har därigenom redan uppnått guldnivå i Järfälla kommuns miljödiplomering.

För det tredje

Nästa steg är att Norrvatten, efter beslut i September 2011, nu investerar i två egna vindkraftverk för att försäkra sig om att den elektricitet som går åt i vattenverk och pumpar är så miljövänlig som möjlig.

Detta är en utveckling som Folkpartiet inte bara välkomnar utan varit med och drivit på. Det känns bra att sitta i Norrvattens styrelse och få vara med i den process som leder till en miljömässigt ännu mer hållbar produktion av drickvatten.

Dessutom kunde vi i styrelsen konstatera att vindkraftinvesteringen är så lönsam att vattnet troligen blir billigare för de 500.000 konsumenterna än det annars skulle bli.

Peter Edholm (FP)
Ledamot i styrelsen för Norrvatten

Läs mer på Peter Edholms blogg.