Solna – en stad för alla

Bygga och BoKultur- och fritidPolitikSkola och förskolaSolnaStöd och omsorg

För oss liberaler handlar politik om att skapa förutsättningar för ALLA människor att förverkliga sina drömmar utan pekpinnar. Vi värnar om individen, dess frihet och livschanser.

Solna är en bra stad att bo i, med både storstadspuls och närhet till naturen. Det är en stad som präglas av mångfald, kreativitet och framtidstro. Hit flyttar människor från när och fjärran med sina idéer och visioner. Detta är bra och något vi ska ta tillvara på. Men det innebär också utmaningar för kommunen.

Folkpartiet har under de senaste mandatperioderna medverkat till stadens framgångar som lett till mer skatteintäkter och en bättre ekonomi.  Men god ekonomi är inget självändamål, vi måste i större utsträckning använda den till att förbättra solnabornas kommunala service.

Vi i Folkpartiet är Alliansens sociala röst. Med ett större Folkparti kan vi tydligare påverka att Solnas goda ekonomiska ställning används till att stärka bland annat barnomsorg och skola.

I Folkpartiets och mitt Solna ska vi inte bara ge det som lagen säger. Vi ska kunna se våra barn och ungdomar i ögonen och säga att ni är viktiga, vi vill satsa på er!

Folkpartiets och mitt Solna är en stad som är bra för barn och ungdomar att växa upp i.

I Folkpartiets och mitt Solna har tonåringar någonstans att vara på sin fritid där de kan möta engagerade vuxna.

I Folkpartiets och mitt Solna får alla barn en introduktion i kultur.

I Folkpartiets och mitt Solna har alla tillgång till ett bibliotek.

I Folkpartiets och mitt Solna lyssnar vi på alla, inte bara de som skriker högst.

Folkpartiets och mitt Solna ska präglas av öppenhet och dialog!

Vi vill att Solna ska vara en stad som präglas av mångfald och öppenhet.

Vi bejakar tillväxt och utveckling, men Solna ska växa på ett hållbart och ansvarsfullt sätt.  Solna ska expandera men inte explodera.

Vi är garanten för att Solna fortsätter att utvecklas och att stadens välfärd förbättras. För oss är minimikraven för den offentliga servicen ett golv – inte ett tak!

Vi ger oss inte! Vi vill mer!

Marianne Damström Gereben Ordf. FP Solna, nr.1 på listan till kommunfullmäktige

Marianne Damström Gereben Ordf. FP Solna, nr.1 på listan till kommunfullmäktige