Solna Kulturskola flyttar till Fridhemsskolan – pressmeddelande

PolitikSkola och förskolaSolna

Detta gick ut som pressmeddelande i fredags, nu lägger vi upp det på bloggen också.
Flytta Solna Kulturskola till Fridhemsskolan. Det kommer att föreslås i den kommande utvecklingsstrategin för Hagalund, som en viktig pusselbit för att stärka det redan rika kulturutbud som finns i och anslutning till Hagalund och för att ge fler barn möjlighet att ta del av Kulturskolans verksamhet.

Redan idag har Hagalund ett rikt kulturutbud. I stadsdelen finns Olle Olsson-museet, Sadelmakare Öbergs hus, Blue Hill, Villa Odin med ungdomsverksamhet och Hagalundsparken med fritidsverksamhet för barn. Dessutom etableras i närområdet, Hagalunds arbetsplatsområde, Black Sheep och Liljevalchs verksamhet. Genom flytten av Solna Kulturskola från dagens lokaler i Huvudsta gamla skola till Fridhemsskolan läggs ytterligare en viktig pusselbit för att förstärka Hagalunds kulturutbud.
– Vi har jobbat länge för att hitta nya lokaler för Kulturskolans verksamhet då tillgängligheten i nuvarande lokal är nästintill obefintlig. Med placering i de för närvarande tomma lokalerna i Fridhemsskolan får Kulturskolan en mer central placering och Hagalund ytterligare ett tillskott till sin kulturprofil, säger Marianne Damström Gereben (fp), ordförande kultur och fritidsnämnden.

 

Solna Kulturskola har anor. På 1960-talet startade koreografen Birgit Boman balettskola för barn i Solna, hon var en pionjär. 1970 slogs balettskolan ihop med kommunala musikskolan. Med åren har teater, bild och en stor föreställningsverksamhet tillkommit. Idag går drygt 1700 barn i Solna Kulturskola.

 

-Möjligheten för Kulturskolan att utvecklas i nya lokaler är väldigt viktig. Alla Solnas barn måste få möjlighet att kunna delta och utveckla sin talang och kreativitet, avslutar Marianne Damström Gereben.

 

 

 

Marianne Damström Gereben, 1:a på listan till kommunfullmäktige

Marianne Damström Gereben, 1:a på listan till kommunfullmäktige