Solna ska expandera – inte explodera

Solna håller på att ömsa skinn. Befolkningen ökar snabbt i takt med att nya stadsdelar växer fram. Vi tar ett stort ansvar för bostadsbyggandet i regionen. Företag från när och fjärran söker sig till Solnas attraktiva läge och goda företagsklimat.

Det är bra att Solna växer. En stad i utveckling blir levande och spännande, och en ökande befolkning stärker även underlaget för butiker, restauranger, kultur och lokal service.

Men utvecklingen ska ske på Solnabornas villkor. De senaste årens expansion har frestat hårt på invånarnas tålamod genom trafikstörningar, avspärrningar och byggbuller. Och om expansionen sker i ett alltför uppdrivet tempo sätter den hårt tryck på den kommunala ekonomin.

Vi vill utveckla en modern och miljövänlig stad, där stadsdelarna knyts samman och inte delas av stora motorleder. Grönområdena ska skyddas – inte byggas bort.  Stadsmiljön ska vara välskött och upplevas som trygg och snygg. Det Solna som av många upplevs som slitet måste rustas upp.

Solna ska fortsätta växa. Men nu är det dags att låta utbyggnaden ske i ett lugnare tempo.

Solna ska expandera – inte explodera.