Solna ska vara en bra stad för barn och ungdomar att växa upp i

I Solna ska man få trygghet att växa. Solna måste prioritera en god välfärd och en hög kvalitet i de verksamheter som vänder sig direkt till barn och ungdomar.

I Solna ökar andelen barnfamiljer i snabb takt. Kommunen måste därför ställa om och anpassa sig till att befolkningen är yngre och har andra behov än förr. Solna ska vara en bra stad att växa upp igenom barn- och ungdomstidens alla åldrar.

Föreningsliv, idrott och kultur, är viktiga arenor för barn och ungdomars egna skapande och kreativitet. Killar och tjejer ska ha lika goda förutsättningar i alla verksamheter. Föreningslivets villkor ska vara goda i Solna. Det gäller inte bara idrotten, utan även övrigt föreningsliv.

Vi vill att Solna genomför en satsning på biblioteken för ökade öppettider och bemanning i alla skolbibliotek.

Förskolan är en pedagogisk verksamhet som nästan alla barn tar del av. Det är viktigt att den för förutsättningar att nå fler, så att alla barn får de bästa förutsättningar inför skolstarten som möjligt.

Skolan ska fokusera på kunskap och möta varje barns behov. Lärarna är skolans viktigaste resurs. I Solna behövs ett särskilt lärarlyft, så att vi fortsatt är en attraktiv kommun att jobba i. Alla barn i skolan måste få en chans att utvecklas och fördjupa sina kunskaper.