Solna stad hissar regnbågsflaggan under Stockholm Pride

FolkpartietKultur- och fritidPolitikSolna

Igår beslutade Solna stad att Solna stad ska hissa regnbågsflaggan utanför stadshuset under Stockholm Pride senare i sommar. Förslaget kom från Folkpartiet, och vi är väldigt glada och stolta över att Solna stad offentligt genom att hissa regnbågsflaggan står upp för alla människors lika värde. För oss liberaler är det självklart att var och en har rätt att leva tillsammans med och älska den man vill. Lika självklart är det att ingen, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, utsätts för diskriminering, hot eller våld. Dessvärre ser verkligheten inte ut så för alla och därför har vi alla ett ansvar att stå upp för alla människors fri- och rättigheter.

Genom att vi i Solna hissar regnbågsflaggan i slutet av juli visar vi solidaritet med alla de hbtq-personer som idag inte kan eller vågar leva öppet som den de är. Vi ger också stöd till de som historiskt långt innan oss stått upp för öppenhet och tolerans. Vi sänder också en signal om att i Solna tar vi frågorna på allvar och att alla är välkomna i vår stad.

I Solna jobbar vi systematiskt med att se till att stadens verksamhet är inkluderande för hbtq-personer. I år hbtq-certifieras hela biblioteksverksamheten i kommunen, och Folkpartiet vill att vi går vidare med att hbtq-certifiera flera områden. Solna stad har också infört krav på att alla föreningar som vill ha verksamhetsbidrag ska ha en egen likabehandlingsplan där bl.a. hbtq-frågor finns med. På Folkpartiets initiativ har det skapats en särskild likabehandlingskommitté direkt under kommunstyrelsen för att samordna arbetet mot all slags diskriminering.

Stockholm Pride startar den 28 juli och avslutas den 2 augusti med Prideparaden som lockar upp emot 60 000 deltagare och en halv miljon åskådare. Vi i Folkpartiet deltar självklart i paraden. Under festivalen finns tillfällen för både allvar och fest. I kulturhuset i Stockholm arrangeras seminarium och debatter och på Östermalms IP finns utställare, artistuppträdanden och möjlighet till party. Läs mer på Stockholm Prides hemsida – http://www.stockholmpride.org/

 

Vi ger oss inte – hbt-rättigheter är mänskliga rättigheter!

Marianne Damström Gereben Ordf. kultur- och fritidsnämnden

Marianne Damström Gereben Ordf. kultur- och fritidsnämnden

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Andreasson, Ordförande likabehandlingskommittén (fp) Solna sta

Martin Andreasson, Ordförande likabehandlingskommittén (fp) Solna sta

Christoffer Jönsson, ordf. HBT-liberalerna

Christoffer Jönsson, ordf. HBT-liberalerna