Solnas budget 2016

DebattPolitikSolna

Att arbeta fram en budget för Solna handlar inte bara om siffror. Det handlar lika mycket om att förstå verksamheterna och vilka behov som finns. Det handlar lika mycket om att väga olika intressen mot varandra och göra prioriteringar, för ingen kan ge allt åt alla. Däremot ska det som kommunen gör vara av hög kvalitet och solnaborna har all rätt och ska ställa krav på oss förtroendevalda att vi alltid anstränger oss till det yttersta. I en orolig värld så måste den förskola där föräldrar lämnar det mest värdefulla de har, erbjuda trygghet. Den skola våra barn och ungdomar går i måste kunna förmedla att just utbildning är en del av lösningen på det vi just nu ser och påverkas av. Vår omgivning, våra gator och parker ska även när mörkret faller på vara trygga, våra verksamheter ska vara tillgängliga för alla oavsett förutsättningar.

För ett år sedan vid budgetfullmäktige var jag gruppledare för Folkpartiet, numera är jag gruppledare för Liberalerna. Det är ett partinamn som förpliktigar men det innebär inte någon förändring i hur vi Liberalerna Solna formar vår politik. Vi ser fortfarande förskola och skola som oerhört viktiga. Vi vill fortfarande ha en förskola som ser alla, inklusive barn med särskilda behov och ensamkommande flyktingbarn. Vi vill förebygga, motverka och bekämpa trakasserier och mobbing. Ingen ska behöva vara rädd för att gå till skolan! Vi vill förstärka elevhälsan så att varje elev kan känna förtroende och stöd om hen mår dåligt. Och för att kunna uppnå detta så kommer vi att satsa på lärarna i skolan och på fler händer i förskolan. Den personal som är navet i våra verksamheter varje dag måste få känna att de har vårt fulla förtroende och vår uppskattning!

I den bästa av världar behöver vi mödrar inte oroa oss för att något ont ska hända eller påverka våra barn, inte oroa oss för att de livsval våra ungdomar lockas till ska leda dem och andra mot destruktivitet och död. Men för ett antal föräldrar är detta verklighet, de som t ex sett sina barn sugas upp i terrorsekten Daesh. För deras skull, och andra föräldrars skull och för att vi är övertygade om att kampen mot radikalisering måste börja där vi står och går, kommer vi att ta fram en strategi mot våldsbejakande extremism.

För oss Liberaler är Liberaler är varje stadsdel i Solna betydelsefull! Vi ser positivt på de stadsdelsstrategier som nu är på gång, de kommer att tillföra och utveckla Bergshamra och Hagalund. Jag vill särskilt tacka för de konstruktiva och positiva samtal som vi fört med Bergshamrapartiet och som lett följande uppdrag i Solnas budget 2016 och jag ser fram emot fortsatt samarbete:

  • Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden ta fram en strategi för utvecklingen av Bergshamraskolan och Kulturskolan i Bergshamra, inklusive en upprustning av aulan.
  • Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att förlänga säsongen för Svedenbadet och för att öka nyttjandet av Bergshamra IP.
  • Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med Byggnadsnämnden göra en utredning, inklusive luft- och bullermätningar, av en överdäckning av Bergshamravägen i enlighet med intentionerna i FÖP Nationalstadsparken, Solnadelen, från 2008.
  • Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med Byggnadsnämnden identifiera lämpliga lägen och intressenter för uppförande av trygghetsboende (70+) i Bergshamra.

 

För oss Liberaler är det viktigt att politiken är öppen och transparent. Därför vill jag ta tillfället i akt att bjuda in er solnabor till oss, för vi är ju era röster in i verksamheterna och vi vill självklart veta vad ni tycker. I budgeten fastställer vi de ekonomiska ramarna för 2016, men politik, det bedrivs ju varje dag året om!

Marianne Damström Gereben, barn- och utbildningskommunalråd (L)

Marianne Damström Gereben, barn- och utbildningskommunalråd (L)