Solnas förskolor ska bli giftfria!

FolkpartietMiljöPolitikSkola och förskola

Barn är som små vuxna. De äter, sover, bär kläder, använder elektroniska apparater som surfplattor och de ser på tv, precis som vuxna. Det som skiljer barn från oss vuxna är deras sätt att leka och att de använder en mängd med leksaker. Detta gör barnen extra utsatta och känsliga för exempelvis gifter och kemikalier i materialen som leksakerna är gjorda av samt ämnen som damm lätt binder till sig.
Då barn är den grupp i samhället som är mest känsliga har vi i Solna stad satt igång ett projekt för att göra förskolorna giftfria. Genom ett strategiskt arbete med riktlinjer och informationsträffar arbetar miljö- och hälsoskyddsnämnden tillsammans med bland annat barn- och utbildningsnämnden för att reducera gifterna på stadens förskolor.

Projektet startade våren 2014 genom ett seminarium där chefer från förskola, skola, fritidshem samt tjänstemän från Solna stad deltog. Seminariet berörde exempelvis mat, leksaker samt städ och byggmaterial. Under hösten 2014 bjöd Solna stad in föräldrar för en informationsträff om projektet. En ytterligare träff för föräldrar är planerad till den 6 maj i år med fokus ”minska ohälsosamma ämnen i barns vardag.

Arbetet om en giftfri förskola i Solna har hittills resulterat i en ökad kunskap om kemikalier och gifter bland personalen på våra förskolor. Det finns nu en guide om hur man giftrensar på förskolorna. Den rör allt från hur och vilka leksaker som bör gallras bort till renhållning och städmaterial samt att undvika plast vid matlagning och att försöka välja ekologiskt då det är möjligt. Det pågår nu en upprensning bland elektronik och leksaker runt om på stadens förskolor.

Från Folkpartiets sida är vi glada att förskolorna tagit emot projektet så väl och att vi nu tillsammans arbetar för att minska gifterna och kemikalierna i barnens vardag. Vi kommer fortsatt vara pådrivande för ett rent och tryggt Solna.

Christoffer Jönsson, ledamot (fp) miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Christoffer Jönsson, ledamot (fp) miljö- och hälsoskyddsnämnden.