Solnas sommarjobbssuccé hotas av socialdemokraterna

DebattFolkpartietJobbPolitikSolna

Bästa sommaren för sommarjobben i Solna någonsin! Så kan man sammanfatta Kompetensförvaltningens slutrapport om sommarjobben i Solna 2015.
2012 skapades 55 platser i kommunen för att 2014 öka till totalt 307 varav 92 ute på företagen i Solna. För 2015 har antalet sommarjobb ökat till 327 varav 115 har finansierats av företagen.
På Folkpartiets initiativ beslutades 2013 att funktionshindrade och ensamkommande flyktingbarn ska prioriteras. För dessa två grupper reserveras platser som alltså tillsätts först. Precis som tidigare var det också bli möjligt att starta och driva ett företag inom ramen för sommarjobbsprojektet.
Totalt uppgick ansökningarna till 754 och målgruppen även detta år var ungdomar åk 1 och åk 2 i gymnasiet. Det är cirka 1100 ungdomar totalt i dessa två årskullar i Solna och det blir då två av tre ungdomar som har sökt sommarjobb genom Solna stad. Det innebär att staden har kunnat erbjuda nästan hälften av alla ungdomar som har sökt sommarjobb en plats.

Tanken med sommarjobben i Solna stad är att rusta ungdomarna för framtiden. Att skaffa ett jobb genom att författa ett personligt brev, ordna ett CV, söka via en ansökningssida samt kontakta sin arbetsgivare är värdefulla erfarenheter inför framtida jobbsökande.

Sommarjobben i Solna har under lång tid varit föremål för debatt i Solna kommunfullmäktige. Socialdemokraterna har med sitt krav på sommarjobb åt alla uppenbarligen sett sommarjobben som en huvuduppgift för kommunen, vilket skulle tränga ut annan viktigare verksamhet, medan Alliansen ansett att sommarjobb är något de unga i huvudsak ska ordna på egen hand och att kommunens arbetsmarknadsinsatser i första ska inriktas på de grupper som står längst från arbetsmarknaden.

I och med att de mest utsatta ungdomarna prioriteras och alltfler unga får möjlighet att sommarjobba i de privata företagen istället för enbart i offentliga jobb, som är den socialdemokratiska modellen, har Alliansen i Solna hittat en form för sommarjobben som är framgångsrik och ekonomiskt hållbar.

Solnas sommarjobbsmodell är så framgångsrik att t o m SSU har prisat kommunen i sin årliga sommarjobbsundersökning där de rankat Sveriges 290 kommuner. På 10:e plats, i den så kallade ”gröna listan”, återfinns Solna. Det är ett sammanvägt index för sommarjobbskommuner gällande löner, antal jobb och erbjuden arbetstid. Solna sticker ut genom att erbjuda höga löner för 16-åringar och för att staden ligger på tionde plats sett till antalet erbjudna sommarjobb.

I en kommentar till rapporten från tjänstemännen framgår att flera unga fått erbjudande om att jobba ytterligare veckor än den ursprungliga sommarlovsperioden och att ett 20-tal ungdomar erbjudits en vidareanställning i de privata företag de sommarlovsjobbat i.

Hur det blir med privata sommarlovsjobb, erbjudanden om ytterligare anställningar och extra sommarjobbsveckor nästa sommar är dock oklart. De företag förvaltningen talat med menar att den rödgröna regeringens försämringar av RUT och ROT, ambitionen att avskaffa den lägre momsen på restaurangbesök och inte minst fördubblingen av arbetsgivaravgiften för unga gör att de inte kan lova att vara lika generösa som tidigare eftersom kostnaderna för anställningar ökar så mycket.

Socialdemokraterna har därmed ett stort ansvar för att Solnas av SSU hyllade sommarjobbssuccé i år ska bli lika framgångsrik 2016.

 

Lars Granath Ledamot (FP) i Kompetensnämnden i Solna

Lars Granath
Ledamot (FP) i Kompetensnämnden i Solna