Solnas styre ska präglas av öppenhet och dialog

Solna är Sveriges mest dynamiska kommun. Här är populärt att bo och här vill många etablera sina företag. Det är tack vare en framsynt och offensiv politik för utveckling som det blivit möjligt.

I en tid av snabb förändring och utveckling är det särskilt viktigt att Solna styrs med öppenhet och lyhördhet. Det behöver bli lättare att få insyn i beslutsprocessen, bidra med synpunkter och få svar på frågor eller få sin kritik bemött.

I Folkpartiets Solna präglas kommunen av delaktighet. Vi vill ha ett medborgarnas Solna där solnaborna hinner med i takten av expansionen. Vi vill se ansvarsfulla politiker som bjuder in till dialog.