Strategi mot våldsbejakande extremism

DebattFolkpartietomvärldPolitikSkola och förskolaSolna

På Folkpartiet Liberalerna Solnas årsmöte 2014 gjorde vi ett uttalande:

-Vi vet att extrema politiska rörelser gärna etablerar sig i utanförskapsområden och blir en alternativ social hjälp, det är det vi kan se ibland annat Grekland. Nu är Solna en väldigt välskött kommun men vi får aldrig sluta vara på vår vakt utan hela tiden stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter.
-Vi menar att detta är en fråga som inte bara är en nationell angelägenhet utan i allra högsta grad en lokal och likväl som man har en jämställdhetsplan bör man också se till att ha en plan mot politisk extremism så att den aldrig får chans att slå rot.

Vi har därför tillsammans med övriga partier i Solnaalliansen lagt ett uppdrag i Budget 2016 om en handlingsplan mot radikalisering och idag gick vi ut med ett pressmeddelande rörande detta. Folkpartiet gör skillnad!

Pressmeddelande

 

För att säkerställa så att Solna aldrig blir grogrund för extremism har den styrande Alliansen i budget 2016 uppdragit åt kommunstyrelsen att ta fram en stadsövergripande strategi som ska motverka radikalisering. Arbetet kommer främst rikta sig mot barn- och ungdomsverksamheten och socialtjänsten.

 

– Vårt fokus kommer att vara på förebyggande arbete gentemot ungdomar. Vi kommer inte välja samma väg som det rödgrönrosa styret i Stockholm som initialt förespråkade stöd till hemvändande IS-krigare, säger Pehr Granfalk, M, kommunstyrelsens ordförande.

 

– Våra verksamheter för barn och unga ska aldrig acceptera uttryck för ideologier som tar avstånd från det öppna samhället, i detta arbete är skolan en väldigt viktig aktör säger Marianne Damström Gereben, FP, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

 

– Att öka och sprida  kunskapen om vad som driver människor mot extrema och våldsbejakande rörelser är viktigt för att tidigt upptäcka tecken på radikalisering och jobba förebyggande, säger Magnus Persson, C, kommunalråd.

 

– Utifrån vad vi vet i dag är inte Solna en stad som utmärker sig för att det skulle finnas grogrund för extremism. Med strategin vill vi säkerställa att vår stad inte är det, och heller aldrig blir det, säger Samuel Klippfalk, KD, ordförande i trygghetsrådet.

 

Strategin ska utgå från att stadens alla barn- och ungdomsverksamheter agerar mot tendenser till radikalisering och har rätt verktyg för att stävja dessa. Dessutom ska den säkerställa en kontinuerlig och levande diskussion om radikaliseringens konsekvenser och vilket lidande den medför.

 

Arbetet med strategin startar i samband med budgetbeslutet i kommunfullmäktige den 30 november 2015. Kommunstyrelsen leder arbetet genom trygghetsrådet, tillsammans med socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

 

Strategin ska innehålla:

  • en kartläggning av läget i Solna
  • en omvärldsanalys med tyngdpunkten på Stockholmsregionen, med stöd av information från den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism och polisen
  • tydliga åtgärder kopplade till kartläggningen och omvärldsanalysen
  • plan för samverkan och samordningen av arbetet mot radikalisering
  • vilka ytterligare åtgärder som behövs för att upptäcka och förebygga
  • vilka insatser som finns och bör finnas vid behov av stöd och hjälp