Sveriges bästa skola- det här är min bild

FolkpartietPolitikSkola och förskolaSolna

I Solna ska vi självklart ha ambitionen att våra skolor och förskolor ska vara Sveriges bästa. Något annat vore ett svek mot alla barn som finns i våra verksamheter. Det vore också ett svek mot de föräldrar som överlämnar ansvaret under stora delar av vardagarna för sina barn till personal på våra förskolor och skolor. Det vore också ett svek mot all engagerad personal som finns i våra verksamheter.

Jag är väl medveten om att det är en hög ambition och att vägen dit inte är kort, det finns heller inga genvägar. Det är min uppgift att se till att det finns tillräckliga resurser för att uppdraget ska kunna fullföljas och jag kan garantera att det jobbar jag för varje dag! Det är därför jag också varje dag arbetar för att förskola och skola ska ligga högst på stadens agenda.

Häromdagen fick jag frågan om vad jag menar med Sveriges bästa skola? Vad min bild är? Förutom det självklara, att alla de barn och ungdomar som finns i våra verksamheter ska rustas för att kunna uppnå sina livsmål utifrån sina egna förutsättningar, så är det också en del annat som jag skulle vilja förmedla i detta inlägg.

Min bild av Sveriges skola är t ex att ett frustrerad litet barn på 6 år som kan bli utåtagerande också har en plats. Eller en liten flicka eller pojke på 9 år som kanske har svårt att alltid kontrollera sina impulser också har en plats. Att skolan i samarbete och samförstånd med den elevens föräldrar sätter in det stöd som de ser är bäst, det är en del av min bild av Sveriges bästa skola. Att det lilla barnet också har en naturlig plats i sin grupp tillsammans med alla de andra barnen, det är också en del av min bild av Sveriges bästa skola. Att föräldrar och barn i det lilla barnets klass stöttar varandra, det är en del av min bild av Sveriges bästa skola. Att vuxna inte i sin starka instinkt att vilja det bästa för sitt eget barn inte gör andra barn illa, inte förmedlar till sina barn att alla inte platsar. Min bild av Sveriges bästa skola är en bild av vuxna som förmedlar till sina barn att alla har ett lika stort värde, att alla förtjänar att mötas av respekt. Hur ska vi annars kunna förklara för barnen att mobbing inte är okej? Hur ska vi annars få barnen att känna sig trygga i förskolan och skolan? Hur ska våra barn annars bli trygga vuxna?

Min bild är också att respekten för professionen i skolan, att de är fullt kapabla att sköta sitt uppdrag ökar om misstänksamheten och misstron mot de som jobbar i och har ansvar för skolan avtar. Min bild är att då kan barnen verkligen ta till sig all den kunskap som skolan ska förmedla. Och då kan resultaten visa att vi har fått Sveriges bästa skola.

Marianne Damström Gereben, barn- och utbildningskommunalråd (fp)

Marianne Damström Gereben, barn- och utbildningskommunalråd (fp)