Sveriges mest jämställda och mest attraktiva arbetsgivare finns i Solna

FolkpartietJobbSolna

Folkpartiet var initiativtagare till Solna stads Jämställdhetskommitté, den som numera heter Likabehandlingskommittén. Därför är det med inte så lite stolthet som jag idag gratulerar Unit4 Agresso, med svenskt huvudkontor i Solna, för att ha blivit utnämnt till Sveriges mest jämställda tillika mest attraktiva privata företag.

Företaget tillhandahåller IT-konsulttjänster och traditionellt är detta en så kallad omogen bransch där löneskillnadera vanligtvis brukar vara stora. Men så är det inte på Unit4 Agresso. Där har man arbetat målmedvetet och strategiskt med jämställdhet, något vi fick insyn i när vi besökte företaget för några månader sedan tillsammans med Jämställdhetsminister Maria Arnholm (fp).

För att uppnå resultat inom jämställdhetsområdet ligger fokus på kompetens och ledarskap, det är de enskilt viktigaste faktorerna berättade VD:n när vi var där. Och resultat har man nått! Företaget har lika många kvinnor och män anställda, deras löner är lika och i ledningsgruppen sitter det lika många män som kvinnor! Ett resultat att vara stolt över och för andra att absolut ta efter!

Grattis Unit4 Agresso!

Marianne Damström Gereben Ordf. FP Solna, nr.1 på listan till kommunfullmäktige

Marianne Damström Gereben Ordf. FP Solna, nr.1 på listan till kommunfullmäktige