Trygga den långsiktiga tillgången till fordonsgas i Solna!

FolkpartietMiljöPolitikSolna

I Solna har vi två tankställen för den som vill tanka sin bil med fordonsgas. Ett vid Haga Norra och ett i Vreten. Det är bra och vi har fler stationer än många andra städer har. Exempelvis har Uppsala 1, Sundsvall 1 och Västerås 2 stationer. Ändå har köerna periodvis varit långa vid pumparna här i Solna och antalet gasfordon ökar stadigt.

Källa: SCB

Idag finns det över 30.000 gasfordon i Sverige (endast personbilar räknade) och ökningen från 2009 till 2010 var nästan 40%. Därför är det välkommet att Aga och Tanka nu i dagarna vid Haga Norra bygger ut kapaciteten med ytterligare två pumpar.

Men – det är också viktigt att den som köper en gasbil vet att man inte bara idag och också de närmaste åren framöver kan tanka sin bil med gas utan att behöva åka långa omvägar. Jag vill därför att Solna stad ska etablera en policy som möjliggör att vi också framöver kan tanka fordonsgas i Solna.

Vad har kommunen med detta att göra? Jo, det är kommunen som beslutar om hur man ska använda den eftertraktade mark som vi har inom stadens gränser. Drivmedelsstationerna konkurrerar med annan markanvändning och Solna lider av kronisk utrymmesbrist som gör det svårt att hitta plats för en sådan här anläggning med de säkerhetsavstånd som gäller.

Källa: www.aga.se

Det är också kommunen som fattar beslut om de bygglov som behövs i sammanhanget. När det är brist på utrymme så finns möjligheten att man ställer gastanken på högkant varvid man får ett ”torn” som är uppemot 10 meter högt. Då gäller det att stadens tjänstemän och politiker inte drabbas av det NIMBY-tänkande (Not In My BackYard) som tyvärr är alltför vanligt utan att man faktiskt beviljar bygglov.

Om man inte har en helhetssyn i de här väldigt praktiska frågorna är det lätt att ambitionerna om ökad användning av fordonsgas förblir just ambitioner. Det vore ju synd, när nu Solna sedan något år tillbaka samlar in matavfall inte bara från restauranger och skolor utan också från hushållen för att tillverka … ja, just det – fordonsgas!

Peter Edholm (FP)
Ledamot i Miljö- och hälsoskyddsnämnden