Utnyttja HELA potentialen som ligger i utbyggnaden av ’Tvärbana Norr’!

FolkpartietKollektivtrafikPolitikSolnaSolna stationTvärbanan

Tvärbanan har idag sin ena ändstation i Alvik. Nu är det beslutat att den ska förlängas norrut och österut via Sundbyberg C och Solna C till Solna station. Det är underbart! Men det är bara början på en ännu större utbyggnad som, om den blev av, skulle göra underverk för trafikmiljön i Solna och för kollektivtrafiken i stora delar av länet.

När nu tvärbanan dras fram till Solna station, så öppnar det nämligen för en fantastisk fortsättning på flera olika fronter. Nedan beskriver jag 5 offensiva satsningar som Folkpartiet i Solna vill göra på spårtrafiken i norr. Som ni ser spelar Solna station en central roll i det hela och utan tvärbanans beslutade förlängning dit hade det varit poänglöst att formulera flera dessa mål.

1) Bygg tunnelbana från Odenplan via Nya Karolinska till Solna station!

Idag diskuteras i första hand spårvagn från Odenplan till Nya Karolinska. Det är bra, men ännu bättre vore det med en utbyggnad av tunnelbanans gröna linje och att man fortsätter upp till Solna station. Det öppnar nämligen för en bra lösning också på nordostkommunernas behov av bättre förbindelse med Stockholm. En del i detta är nämligen att man då kan förlänga tunnelbanans gröna linje ända upp till Arninge.

2) Bind ihop området mellan Arenastaden och Hagalund till en attraktiv knutpunkt!

Hagalund ligger idag avskuret från Solna station. Dels beroende på höjdskillnaden, dels eftersom Frösundaleden utgör en barriär. Det torg som ligger mellan Frösundaleden och stationshuset behöver dessutom rustas upp. Och snart ska det i anslutning till stationen byggas en ändhållplats för tvärbanan med framtida möjligheter till fortsättning österut. Därtill ska korsningarna mellan Frösundaleden, Dalvägen och Råsundavägen byggas om med anledning av Arenastadens tillkomst.

Jag vill att man tänker till ordentligt och involverar även stadens medborgare så att vi hittar en smart heltäckande lösning på allt detta. Då kan vi få en riktigt trevlig miljö både för de resenärer som byter mellan buss, tvärbana, pendeltåg och cykel och för boende i Hagalund och övriga omgivningar.

3) Se till att både Uppsalatåget och Arlanda Express stannar vid Solna station!

Idag rusar tågen förbi i full fart eftersom det inte finns ett tillräckligt stort kundunderlag för ett stopp. Med Tvärbanan och Arenastaden på plats får vi nya möjligheter att ändra på detta.

4) Se till att det nya stationshuset vid Solna station kommer till stånd!

I planerna för Arenastaden (NV om Solna station) ingår redan att man förlänger perrongen norrut och där bygger en gångbro över järnvägen (nedanför Ballongberget). I samband med detta planerar man också att bygga om eller rent av att uppföra ett helt nytt och modernt stationshus. Det är bra! Men nu gäller det att hålla ångtrycket uppe i frågan så att inte detta drar ut på tiden eller bantas ner till en tummetott.

5) Fortsätt tvärbanas sträckning också österut från Solna station!

Tänk er en tvärbana som fortsätter via Ballongberget (alternativt Haga norra), Frösunda, Ritorp och Järva krog till Bergshamra! Därefter kan den svänga söderut via Universitetet till Ropsten och/eller norrut via Danderyds sjukhus till Mörby C. Det skulle knyta ihop kollektivtrafiken på ett mycket effektivt sätt och inte minst få undan många bussar och bilar från Solnas vägar!

Tycker du att de 5 punkterna verkar vettiga? Lägg din röst på (FP)! Ovanstående blir i så fall en del av det vi som kommunpolitiker kommer att jobba för.

Peter Edholm (FP), kandiderar i valet 2010 till kommunfullmäktige i Solna.

Vill du veta mer om hur jag tänker och vem jag är, kolla in www.folkpartiet.se/peteredholm! Kan du tänka dig att rösta på (FP) men inte just på mig, så har du många andra liberala kandidater med lite olika profilfrågor att välja mellan. Se www.folkpartiet.se/solna!