Vänstern betalar hellre för tomma lokaler än för bättre verksamhet för Solnas barn och unga

DebattFolkpartietSkola och förskolaSolna

Den 11 juni beslutade Kultur- och fritidsnämnden i Solna att våra fritidsanläggningar ska samordna sig med öppna förskolor när det gäller lokalutnyttjande. Detta röstade vänsterpartiet och miljöpartiet emot.
  • I stället för att våra förvaltningar betalar hyra för tomma lokaler så frigör vi pengar som kan användas för verksamhet. Jag har svårt att förstå hur man kan vara emot det”, säger Kultur- och fritidskommunalrådet Peter Edholm (FP).
Marianne Damström Gereben (FP), Barn- och utbildningskommunalråd, är även hon förvånad över att två av partierna i nämnden röstade emot att man skulle gå vidare i detta.
  • En annan del i detta är att se på samordning mellan fritidsklubbar och grundskolor. I Ulriksdalsskolan upplåter vi redan flera rum i skolbyggnaden för fritidsklubbsverksamhet. Den typen av ’samboförhållande’ ser vi gärna mer av, säger Marianne Damström Gereben.

 

Det är i det närmaste en skyldighet för politiker att agera när tjänstemännen identifierar och presenterar sådana här förbättringsmöjligheter, menar både Marianne och Peter.

 

Kultur- och fritidsförvaltningen vill gärna frigöra lokaler för profilerad tonårsverksamhet som vi har brist på i delar av Solna.

 

  • Att samordna oss med grundskolorna är ibland ett bra sätt att styra över de pengar vi har från lokalhyra till förbättring av verksamheten för tonåringar, säger Peter Edholm.

 

Barn- och utbildningsförvaltningen tänker sig å sin sida att öppna ytterligare någon öppen förskola när man slipper spendera del av sin budget för att betala för lokaler som står tomma halva dagarna.

 

Det ska bli intressant att se hur (V) och (MP) agerar när kommunfullmäktige i höst ska ta ställning till verksamhetsplaner för de båda nämnderna. Kommer de även då att rösta emot de delar som innebär förbättringar för Solnas barn och unga, frågar sig de båda.

Marianne Damström Gereben, barn- och utbildningskommunalråd (fp)

Marianne Damström Gereben, barn- och utbildningskommunalråd (fp)

Peter Edholm, kultur- och fritidskommunalråd (fp)

Peter Edholm, kultur- och fritidskommunalråd (fp)