Vår vision för Hagalund – vi vill mer!

Bygga och BoDebattFolkpartietSolna

Hagalund är en stadsdel med en stark egen historia! Vi vill att stadsdelen ska fortsätta att leva och att de som bor i Hagalund nu får vara med och påverka utvecklingen. Den 30:e augusti presenterar Solna stad den så kallade Hagalundsstrategin, det här är vår vision och strategi.

 

Stadsmiljö
Vattentornet, och området runt vattentornet måste bli en naturlig del av Hagalund.Kvarteret Odin ska bevaras och utvecklas till ett levande och aktivt kulturcentrum tillsammans med kulturverksamheterna i Hagalunds industriområde.

På kort sikt:

 • Upprustning av trappan ned mot Råsundavägen, på sikt ska den byggas in
 • Uppgradering av fotbollsplanen vid Sunnanskolan
 • Utomhusgym vid Rosenpergolan
 • Rosenpergolan ska hållas i bästa skick
 • Gångarna ska renoveras och belysningen förbättras

På lång sikt:

 • Den gröna lungan mellan Vattentornet och Hagalundsparken ska rustas upp
 • Att skapa ett nytt och levande torg är nödvändigt, men hur det utformas är avhängigt av ny och förtätad bebyggelse

 

Byggstruktur
Förtätning av stadsdelen är bra, men inte på de boendes bekostnad! Lämpligt med förtätning bakom nuvarande centrum, mot Råsundavägen-då kan trappan ned byggas in. Om Sunnanskolan rivs kan ett kvarter med stadsradhus byggas. Hagalund bör kopplas ihop med Hagalunds industriområde och då kommer även området runt Vattentornet och kvarteret Odin att mer naturligt vara en del av Hagalund. I industriområdet kan en inomhushall för idrott byggas.

På kort sikt:

 • Nytt övergångsställe vid torget
 • Gör Hagalundsgatan till en allé och strukturera om gatubilden
 • Ordentlig trottoar längst med Hagalundsgatan
 • Cykelbana på båda sidor om Hagalundsgatan, tydligt avgränsad frångångbana

På lång sikt:

 • Bygg nytt kvarter mellan de blå husen bakom nuvarande centrum
 • Riv centrum, alternativt butiker i gatuplanet på de nya husen, skapa ett levande torg
 • Ta bort de stora parkeringsplatserna utefter Hagalundsgatan, skapa gaturum
 • Tomten bakom Sunnanskolan ska bebyggas med stadsradhus, om skolan rivs finns det plats för ett helt nytt kvarter
 • T-baneuppgång från den nya linjen som ska gå från Odenplan till Arenstaden

 

Innehåll/Verksamhet
Hagalund är en stadsdel med en stark egen historia som ska leva vidare i symbios med att det byggs nytt och nya invånare flyttar in och skapar ny historia.

På kort sikt:

 • Solna Kulturskola flyttar till Fridhemsskolan
 • Ungdomscafé ska öppnas

På lång sikt:

 • En utomhusteater kan anläggas i gropen nedanför Vattentornet
 • Ny idrottshall kan byggas i Hagalunds industriområde